ACE Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

ACE nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Sağlık-Tıp Terimi Olarak ACE

Anjiyotensin dönüştürücü enzim için kullanılan kısaltma.

Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü (1477)


Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak A.C.E.

Konferanslar ve Etkinlikler Birliği

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü (1640)


Tenis Terimi Olarak Ace

Servis topuna rakip oyuncunun dokunamaması sonucu sayı olma-sı.

Tenis Terimleri Sözlüğü (53)


Voleybol Terimi Olarak Ace

Servisle atılan topa müdahale edilememesi sonucu rakip yarı alana değmesi.

Voleybol Terimleri Sözlüğü (227)


Golf Terimi Olarak Ace

Topun deliğe bir vuruşta sokulmasıdır. Buna aynı zamanda hole "in one" da denir.

Golf Terimleri Sözlüğü (348)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Ace terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ace terimi hakkındaki yorumlar

Ace hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ace ile ilgili benzer terimler:

Türkiye Varlık Fonu: Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır. Bu fonun geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşur. Bir ülke eğer bütçe fazlası veriyorsa bu fazlayı 4 şekilde kullanabilir:

1. Harcamalarını artırır.
2. Mevcut vergi yükünü düşürür.
3. Borçlarını erken ödemeye tabi tutabilir.
4. Bir varlık fonu kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal ya da yabancı bazı finansal varlıkları satın alıp gelirlerini artırmaya çalışarak gelecek kuşaklara refahı aktarma yoluna gidebilir.

Bu tür fon yönetimlerinde temel hareket noktası varlıkları risk ve getiri dengesini gözeterek kazanç amaçlı kullanmaktır. Bu işlemleri, bütçe kısıtlamaları ve parlamentonun sıkı denetimi altında yürütmek kolay değildir. Varlık fonu kuruluşunun bir nedeni de bu kısıtlamalardan kurtulmaktır.

Bir varlık fonu kurulmasının genel olarak iki temel amacı vardır:
1. Ülke ekonomisinin, konjonktürel etkilerden kurtarılarak istikrarlı biçimde işlemesini sağlamak.
2. Gelecek kuşaklara refah aktarabilmek. Bu çerçeveden bakınca fonun varlıkları ve getirilerinin karşılaşacağı risklerden yüksek olması gereklidir.

Varlık fonlarının kuruluş yeri olarak iki farklı uygulama söz konusudur:
1. Varlık Fonları, Merkez Bankası nezdinde kurulabilmektedir. Merkez Bankaları, rezervlerini değerlendirirken benzer işlemler yaptıkları için belirli bir deneyime sahiptirler. Ayrıca Merkez Bankalarının bağımsız yapısı bu tür fonların yönetimini siyasal etkilerden uzak yürütebileceği izlenimi vermekte, dolayısıyla kamuoyu nezdinde güven yaratmaktadır.

2. Varlık Fonları, ayrı bir şirket ya da idare olarak kurulabilmektedir. Bu tür bir kuruluşun, kendisini kanıtlayana kadar güven sorunuyla ve eleştirilerle karşılaşması olasılığı yüksektir.

kaynak: bik.gov.tr

Sücûd: Rükûdan sonra ayak, diz ve ellerle beraber alnı ve burnu yere koymaktır. Yalnız alnın ve burnun yere değmesi yeterli değildir. Alın yerin sertliğini hissetmelidir. Kalabalık cemaatlerde arka saftakiler ön saftakilerin sırtına secde edebilirler.

Zayıf Kare: Rakip aletlerin hücumu karşısında savunulması zor olan karelerdir. Genelde bu tür kareler er desteğinden de yoksundurlar.

Yıldırım Oyunu: Taraflara genelde en çok 5 dakikanın verildiği hızlı oyun tarzı.