Ağız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ağız nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Edebiyat Terimi Olarak Ağız

Bir anadilin herhangi bir şivesi içinde var olan söyleyiş farkıdır. Ağız, bir dilin aynı ülke içindeki konuşma farklılıklarıdır. Ağızlarda dilbilgisi ve sözcükler farklı değildir, ancak bazı sesler değişik söylenir. Rumeli ağzı, Karadeniz ağzı gibi.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Coğrafya Terimi Olarak Ağız

Akarsuyun denize ulaştığı yer.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ağız

1. Bir ülkede dilin, bölgelere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliği.

2. Bir dilin veya bir lehçenin yazı diline oranla ve çoğunlukla ses, bazen de şekil, anlam ve söz varlığı bakımından birbirinden az çok ayrılan konuşma biçimleri: Türkiye Türkçesinin İstanbul ağzı, Aydın ağzı.

Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Diksiyon ve Hitabet Terimi Olarak Ağız

1. Ulusal sınırlar içinde kullanılan dilin farklı coğrafi bölgelerdeki söyleyiş biçimine ağız denir. Karadeniz ağzı, İstanbul ağzı, Ege ağzı vs.

● Her dil veya lehçenin kendi içinde ağızları vardır.
● Ağızlar halkın kullandığı doğal konuşma biçimleridir.
● Gelişmiş her dilin içerisinde yeni ve farklı ağızlar ortaya çıkabilir.
● Ancak, her dilin tek bir edebi ağzı vardır.
● Türkiye Türkçesinin edebi ağzı İstanbul ağzıdır.

2. Herhangi bir dil veya lehçenin daha çok söyleyiş (telaffuz) özelliklerine bağlı olarak oluşan mahalli kollarıdır. Her dil veya lehçenin kendi içinde ağızları vardır. Ağızlar halkın kullandığı doğal konuşma biçimleridir. Gelişmiş her dilin içerisinde yeni ve farklı ağızlar ortaya çıkabilir. Ancak, her dilin tek bir edebi ağzı vardır. Türkiye Türkçesinin edebi ağzı İstanbul ağzıdır. Örneğin; Türkiye Türkçesinin Erzurum, Trabzon, Denizli gibi çok sayıda ağzı mevcuttur.

Diksiyon ve Hitabet Terimleri Sözlüğü

Sunuculuk-Televizyonculuk Terimi Olarak Ağız

Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili.

Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü

Fen Bilimleri Terimi Olarak Ağız

Sindim sisteminin ilk bölümünü meydana getiren ağız, beslenme, solunum ve konuşma ile ilgili fonksiyonları yapar.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Ağız

Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili.

Kur’an-ı Kerim Terimleri Sözlüğü

Tiyatro Terimi Olarak Ağız

Yöresel konuşma dili. Anadolu ağzı, İstanbul ağzı. Uç bölge ve sınıflara göre değişen konuşma şekli.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Ağız terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Ağız ile ilgili benzer terimler:

Meydan : Orta Oyunu'nun oynandığı alan... devamını oku

Gerilla Tiyatrosu : Köktenci bir sokak tiyatrosu; goşist bir uyarma ve propaganda tiyatrosu biçimi; kent gerill... devamını oku

Retorik : Konuşma sanatı, konuşma sanatı kuram. Retorik, tiyatro bağlamında kendine özgü bir özellik ... devamını oku

Dip Müziği : Bir oyunda, hareket ve sözlerin yanısıra,duygusal etkiyi arttırmak için yer alan destekleyi... devamını oku

Aktris : Sinema ve tiyatro sanatçısı kadın.... devamını oku

Oyun Düzeni : Yönetmenin bir tiyatro yapıtını anlamlı ve uyumlu bir biçimde sahneye koyma işleminin tümü.... devamını oku

Rol Dağıtmak : Bir oyun çalışmaya başlamadan önce, oyun kişileri oynayacak sanatçıları saptamak.... devamını oku

Alan Tiyatrosu : Açık ya da kapalı, oyunun oynandığı tiyatro biçimi. Antik Roma tiyatroları, amfitiyatrolar,... devamını oku