Analiz Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Analiz nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Analiz

Çeşitli maddeleri tanımak, yapılarını anlamak için yapılan işlemlere denir. Kimyasal ayrışma.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Edebiyat Terimi Olarak Analiz

Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme. Bir edebi eserin analizi, olayların, kişilerin ve üslupların ayrı ayrı incelenmesi yöntemiyle yapılır. Analizden çıkarılan sonuç bir tartışma konusu olursa bu duruma eleştiri (tenkit) denir.

Edebiyat Terimleri Sözlüğü (749)


Kimya Terimi Olarak Analiz

Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına analiz denir.

Kimya Terimleri Sözlüğü (837)


Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Analiz

Tahlil etmek.

Beden Eğitimi ve Spor Terimleri Sözlüğü (970)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Analiz

Bir bütünü, kendisini meydana getiren ögelerine ayırma, çözümleme.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Analiz

Çözümleme, tahlil.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Sanat Terimi Olarak Analiz

Ayrıştırma , Çözümleme / Her hangi nesne konu veya durumun parçalar ve bölümler halinde ayrıntılı olarak incelenmesi.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Analiz

Fiziksel veya kimyasal muayene. (çözümleme)

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Genel Türkçe Terimi Olarak Analiz

Çözümleme, tahlil.

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (365)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Analiz

Bir bütünü, onu oluşturan parçalara ayırarak çözümleme.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Analiz terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Analiz terimi hakkındaki yorumlar

Analiz hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Analiz ile ilgili benzer terimler:

Analitik Düşünme: Bir sorunu çözmek için bilgileri ayrıştırarak ve sorunun alt unsurlarına inerek sonuç çıkarma şeklindeki sistematik düşünme tarzı.

Ana Kent: Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden hâkim olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, ana şehir. Ülkemizde Anakent Ankara'dır.

Amme İdaresi: Kamu Yönetimi.

Amme Borçlusu: Amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumların temsilcileri.