Açıklamalı Türkçe Arıcılık Terimleri Sözlüğü

Abdomen (Karın): Vücudun baş ve göğüsten sonraki üçüncü ana kısmı.... devamını oku

Açık gözlü yavru: Üzerleri henüz kapanmamış olan petek gözlerindeki yumurta ve kurtçuklar. Bk... devamını oku

Açlık oğulu (Kovan terki): Kovan içinde balın azaldığı ve merada balözünün olmadığı durumda, arıların ... devamını oku

Adi ishal (Dizanteri): İlkbaharda arıların faaliyete geçtiği sıralarda görülür. İshale yakalanmış ... devamını oku

Adi yavru çürüklüğü: Mikrobik olmayıp, yavru üşümelerinden oluşan çürüklük.... devamını oku

Afrika arısı: Afrika kıtasında yaşayan hırçın ve saldırgan arı ırkı. (Apis mellifera adan... devamını oku

Akrabalı yetiştirme: Bir arılıkta uzun süre aynı kovandan veya aynı hattan gelen arılardan çok s... devamını oku

Alaca arı (Bombus arısı): Meyve bahçelerinde ve seralarda sebzelerin tozlaşmasında da (döllenme) kull... devamını oku

Alarm kokusu (Alarm feromonu): Arıların tehlike anında salgıladığı koku.... devamını oku

Amerikan yavru çürüklüğü: Bacillus larvae adlı bakterinin sebep olduğu tehlikeli ve dünyanın her tara... devamını oku

Amitraz: Amitraz temas ve solunum yolu ile etki eden triazapentadien türevi (formami... devamını oku

Ana arı (Kraliçe arı): Koloninin üreme organları tam gelişmiş dişi bireyi.... devamını oku

Ana arı bankalama: Ana arısız koloninin kuluçkasız kısmında veya ana arısı olan bir koloninin ... devamını oku

Ana arı ızgarası: Ana arının kovan içindeki çalışma alanını sınırlamak üzere kuluçkalık ve ba... devamını oku

Ana arı kafesi: Plastik, ahşap gibi malzemelerden yapılmış, ana arının geçici bir süre tutu... devamını oku

Ana arı kokusu (Ana arı feromonu): Ana arıların başlarında bulunan mandibular bezlerinden salgıladıkları ve iş... devamını oku

Ana arı memesi: Arıların anasızlık, ana yenileme veya oğul verme durumunda ana arı yetiştir... devamını oku

Ana arı rengi: Ana arının doğduğu yılı belirtmek amacıyla kullanılan; beyaz, sarı, kırmızı... devamını oku

Ana arı yüksüğü (Ana arı gözü): Ana arı üretiminde ve arı sütü üretiminde kullanılan, balmumundan veya plas... devamını oku

Ana arının kanadını kesmek: Ana arının kovanı terk etmemesi veya kovanı terk etse de uzağa uçamaması iç... devamını oku

Ana nektar akımı: Arıların yoğun olarak nektar topladıkları dönem.... devamını oku

Ana vermek: Bkz. Hazır ana vermek.... devamını oku

Ana yenileme: Arıların çeşitli sebeplerden dolayı, yeni ana arı yaparak ana arıyı değişti... devamını oku

Anaç ana arı: Uzun süre takip edilerek, kendisinde bulunan istenilen özellikleri, kendind... devamını oku

Anaç koloni: Anaç ana arının bulunduğu koloni.... devamını oku

Anadolu arısı: Anadolu nun büyük bir kısmında yayılış gösteren, Anadolu coğrafyası ve ikli... devamını oku

Anasızlık: Bir bal arısı kolonisinin herhangi bir nedenle anasız kalması.... devamını oku

Anten (Duyarga): Arıların başlarında çift olarak bulunan ve üzerinde çok sayıda duyu algılam... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Arıcılık Terimleri Sözlüğünde 345 Terim Kayıtlı.