Atık Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Atık nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Atık

1. Üretim, tüketim ve benzeri faaliyetler süresince ortaya çıkan ve çevreyi kirleten maddeler.

2. Kullanılamayacak kadar eskimiş, yıpranmış veya çöp durumuna gelmiş geri dönüşümü yapılabilen maddeler.

3. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık, işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Biyoloji Terimi Olarak Atık

Çevreye atılan ve doğal dengeyi bozan zararlı maddelere atık denir.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Osmanlı Türkçesi Terimi Olarak Atîk

Eski

Osmanlı Türkçesi Terimleri Sözlüğü (466)


Coğrafya Terimi Olarak Atık

Ekonomik olarak ömrünü tamamlamış, işe yaramayan, çevrenin doğal yapısını bozan ve çevreye bırakılmış olan katı, sıvı, gaz veya radyoaktif maddeler.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Genel Türkçe Terimi Olarak Atık

Atılmış, atılan. Atık su, atık kâğıt.

Genel Türkçe Terimleri Sözlüğü (365)


Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Atık

Çevrede olumsuz etkiler meydana getirecek miktarda atılmış sıvı, katı, gaz ya da radyoaktif madde.

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü (1640)


Sunuculuk-Televizyonculuk Terimi Olarak Atık

Üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine yaramayan ve çevre için zarar oluşturan her türlü madde.

Sunuculuk-Televizyonculuk Terimleri Sözlüğü (147)


Ekoloji - Çevre Terimi Olarak Atık

Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan, sıvı, katı, gaz ya da radyoaktif istenmeyen her tür madde.

* Standart dışı ürün,
* Sağlıklı kullanım süresi geçmiş olan ürün,
* Dökülmüş ya da yanlış kullanılmış olan maddeler,
* Kullanılmayan ürünler,
* Kirlenmiş maddeler,
* Hammadde işleme proses kalıntıları
* İhracatçı ülkenin kanunlarına göre yasak getirilmiş olan maddeler,
* Yeniden kullanım veya geri kazanım amacıyla getirilen maddelerdir.

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü (197)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Atık

Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddeler.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Atık terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Atık terimi hakkındaki yorumlar

Atık hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Atık ile ilgili benzer terimler:

Atamaya Yetkili Amir: Gerekli koşulların varlığı durumunda bir personeli işe alma yetkisine sahip, kurumun üst yöneticisi.

Astronomik Değerler: Astronomik enlem, astronomik boylam ve astronomik azimut değerleri.

Astronomik: Azami, Geniş, Fazla, Çok.

Asma Kat: Binaların, iç yüksekliği en az 5.50 m. olan, zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler.