Atlas Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Atlas nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Atlas

Haritalar takımı. Başka bir deyimle, bir cilt içinde bir araya toplanmış haritalar takımı. Atlas kehmesi, dünyayı omuzları üstünde taşıdığı düşünülmüş olan mitolojik tanrının yaptığına benzetilerek dünya haritalarını toplayan koleksiyonlara verilmiş bir ad. Atlasın, bugünedek çok çeşitleri yapılmıştır Coğrafya atlası, tarih atlası, dil atlası, deniz atlası, gök atiası.Bunların arasında coğrafya atlasları en yaygın olantarıdır, Coğrafya atlası, yeryüzünün bir parçasının, ya da bütününün, türlü yönden göstermek üzere yapılmış haritalar takımıdır. Bu haritalar içinde yerin doğal durumunu, beşeri ve ekonomik özelliklerini, yönetim ve siyasal durumunu gösterenleri vardır. Atlasta bütün yeryüzü, türlü harita izdöşümü yollarıyla bir arada gösterilmeye çalışıldığı gibi, herbir kara parçası, denizer, ülkeler de ayrı ayrı gösterilmiştir. Atlasların kimisinde bütün yeryüzü ile birlikte onun türlü bölümleri (karalar, denizler) yer tuttuğu gibi, kimisinde de sadece bir ülkenin bütün özelliklerini veren coğrafya haritalarının bir araya toplanmasına çalışılmıştır.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Atlas

Dünyanın, bir ülkenin, veya bir bölgenin fiziki ve siyasi coğrafyası, ekonomisi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritalarıdır.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Kütüphanecilik Terimi Olarak Atlas

Genellikle haritalardan oluşan ciltli eser. Başka konularda, örneğin anatomi gibi, resimli levhalardan oluşan eserlere de denir.

Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü (184)


Mitoloji Terimi Olarak Atlas

Titan İapetos ile Deniz kızlarından Klymene’nin oğlu. Diğer Titanlarla birlikte Olympos’a saldırdığı için Zeus onu gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırdı.

Mitoloji Terimleri Sözlüğü (1277)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Atlas terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Atlas terimi hakkındaki yorumlar

Atlas hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Atlas ile ilgili benzer terimler:

Athena: Zeka tanrıçası. Bir adı da Pallastır.

Athamas: Phtiksos’un babası, İno’nun kocası.

Ate: Hata ve günah tanrıçası, insanların basiretini bağlardı.

Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.