Bakiye Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Bakiye nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Bakiye

İki tarifi vardır:
1- Tüm borçlandırma ve alacaklandırmalar mahsup edilip eklendikten sonra bir hesaptaki para miktarı

2- Bir borcun kalan miktarı

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü (870)


Müzik-Dans Terimi Olarak Bakiye

1- Türk müziğinde dört komaya bölünen en küçük ikili aralık.

2- Türk müziğinde dört komalık yarım aralığa verilen ad.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Hukuk Terimi Olarak Bakiye

Artan ; kalan

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Bakiye

Kalan, artık değeri ifade eder.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Bakiye

Bir alacaktan geriye kalan miktar.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Emlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak Bakiye

Kalan. Bir alacaktan geriye kalan miktar.

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü (392)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Bakiye terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Bakiye terimi hakkındaki yorumlar

Bakiye hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Bakiye ile ilgili benzer terimler:

Azil: Vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona erdirilmesi, azledilmesidir. Azil noterden yapılabileceği gibi tapu sicil müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile de yapılabilir. Azil belgesi tapu sicil müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir. Vekâletle yapılan işlemlerde aziller sicilinden mutlaka arama yapılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır.

Ayni Sermaye Taahhüdü: Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan veya önceden kurulmuş bulunan bir şirkete ortak olmak amacıyla devredilmesi işlemidir.

Apostille: 5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili makamı tarafından belgenin düzenlendiği anlamına gelir. Vekâletname, yetki belgesi ve diğer belgeler üzerinde “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresi varsa o yerdeki Türk konsolosluğu tasdikine gerek olmadan belge Türkiye’de geçerli kabul edilir.

Arsa Payı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.