Bakteri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Bakteri nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Bakteri

1. Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, tek hücreli mikroskobik canlı.

2. Bir hücreden oluşmuş hücre çekirdeği olmayan canlı türü.

3- Monera aleminde yer alan zarla çevrili gerçek ve belirgin çekirdeği ve organelleri bulunmayan prokaryotik yapıdaki en ilkel tek hücreli canlı.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Biyoloji Terimi Olarak Bakteri

1. Asidik sıcak kaplıca sularından radyoaktif atıklara kadar tüm karasal ve sucul çevrelerin yanı sıra bitki ve hayvanlarda da yaşayabilen, hastalıklara neden olabilen, biyojeokimyasal çevrimlerde yaşamsal öneme sahip, genellikle birkaç mikrometre büyüklükte, küreden çubuğa veya spirale kadar değişik biçimlerdeki prokaryot organizmalar.


2. Prokaryot hücre yapısına sahip, mikroskopla görülebilen yararlı olanlarının yanı sıra birçoğu çeşitli hastalıklara sebep olan bir hücreli canlı.

3. Monera aleminde yer alan zarla çevrili gerçek ve belirgin çekirdeği ve organelleri bulunmayan prokaryotik yapıdaki en ilkel tek hücreli canlı.

4. Zarla çevrili gerçek ve belirgin çekirdeği, organelleri bulunmayan bir hücreli mikroorganizmadır.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Mutfak - Yemek Terimi Olarak Bakteri

Gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük, tek hücreli ve mm'nin 1/1000'i büyüklüğünde mikroorganizmalar.

Mutfak - Yemek Terimleri Sözlüğü (984)


Beslenme ve Diyet Terimi Olarak Bakteri

1. Mikroskop kullanmadan görülemeycek kadar küçük tek hücreli basit yapılı canlı. Zararlı ve zararsız olanları bulunur.

2. Toprakta, suda, canlılarda bulunan çürüme, mayalanma ya da hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, tek hücreli canlı.

Beslenme ve Diyet Terimleri Sözlüğü (356)


Sağlık-Tıp Terimi Olarak Bakteri

1- Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar çubuksu, vibrio'lar virgül şeklinde, spirillum'lar dalgalıdır.

2- Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilli ya da klorofilsiz tek hücreli canlı.

3- Zarla çevrili gerçek ve belirgin çekirdeği ve organelleri olmayan, toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açabilen mikroskobik bir hücreli organizma.

Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü (1477)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Bakteri

Monera âleminde yer alan zarla çevrili gerçek ve belirgin çekirdeği ve organelleri bulunmayan prokaryotik yapıdaki ilkel tek hücreli canlı.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Ağız ve Diş Sağlığı Terimi Olarak Bakteri

Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar.

Ağız ve Diş Sağlığı Terimleri Sözlüğü (344)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Bakteri

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Bakteri terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Bakteri terimi hakkındaki yorumlar

Bakteri hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Bakteri ile ilgili benzer terimler:

Amel: 1. Yapılan iş, edim, fiil.

2. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları.

Ajans: Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.

Alternatif: Seçilebilecek bir başka yol, yöntem, seçenek, şık.

Müceddit: 1. Yenileyen, düzenleyen, ıslah eden kimse.

2. Hz. Peygamber’in sünnetleri terk edilip hurafeler yaygınlaşmaya başlayınca, insanları yeniden Hz. Peygamber’in sünnetine uymaya davet eden İslam âlimi.

3. Toplumun dinin özünden sapma göstermesi durumunda onların dini doğru anlayıp yaşamalarına öncülük eden İslam bilgini.