Açıklamalı Türkçe Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 999 Açıklamalı Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Listelendi.

Grup:Birbirleriyle ilişkide bulunan en az iki veya daha fazla kişiden oluşan, bel...devamını oku

Galeri:Doğalgaz ve elektrik hatları harici diğer alt yapı tesislerinin aynı güzergâ...devamını oku

Anayasa:Bir devletin yönetim biçimini belirten yasama, yürütme, yargılama güçlerinin...devamını oku

Şadırvan:Ortasında yüksekçe bir yerden şarıltı ile bol su akan havuz veya çevresi mus...devamını oku

Harç:Yapıda tuğla ve taşları birbirine bağlamak ve kagir duvar ile tavanları sıva...devamını oku

Ekoloji:Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişki ve etkileşimlerini inceleyen...devamını oku

Bütçe:Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir ...devamını oku

Han:Yol üzerlerinde, şehir veya kasabalarda yolcuların konaklamaları için yapılm...devamını oku

Plan:Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimi....devamını oku

Form:Üzerine veri girişi yapılması amacıyla çeşitli ortamlarda hazırlanmış belge....devamını oku

Tüzük:Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek ü...devamını oku

Rücu:Geri dönme....devamını oku

Empati:Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bak...devamını oku

Kâr:Gelir ile gider arasındaki olumlu fark....devamını oku

Vergi:Kaynağı milli gelir olup, devletin, kamu harcamalarını karşılamak üzere kişi...devamını oku

Mizan:Ölçü....devamını oku

Yasa:Kanunname, Mevzuat....devamını oku

Nitelik:Bir şeyi o şey yapan onu başka şeylerden ayıran özellik....devamını oku

Kroki:Yaklaşık ölçekte ve üzerinde ölçü değerlerinin yazılı olduğu ada veya parsel...devamını oku

Bar:Müşterilerin tezgah önünde ayakta durarak veya yüksekçe bir tabure üzerinde ...devamını oku

Kiriş:Boyu doğrultusundaki eksenine dik kuvvetlerin etkisi altındaki çubuk....devamını oku

Tüketim:Mal ve hizmetlerin istek ve ihtiyaçları gidermek üzere kullanılması....devamını oku

Kültür:Hars. Bir toplumun, maddî-mânevî hayat imkanlarının toplamıdır. Sosyal hayat...devamını oku

Flora:Bir jeolojik dönem ya da yöre ile ilgili bitki yaşamı....devamını oku

Parsel:İmar parselleri oluşturmak amacıyla, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil...devamını oku

Arsa:Şekil ve büyüklük bakımından öngörülen imar amacı için bölünmüş, gerekli yol...devamını oku

Analiz:Bir bütünü, onu oluşturan parçalara ayırarak çözümleme....devamını oku

Mera:Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya ka...devamını oku

Diğer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde 999 Terim Kayıtlı.