Açıklamalı Türkçe Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Acil Durum: Bir afet sırasında olağanüstü tedbirlerin alınmasına gerek duyulan geçici s... devamını oku

Açık İhale Usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü.... devamını oku

Açıktan Atama: Boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalardır. Örneğin, daha ... devamını oku

Açıktan Atama İzni: Genel olarak boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalarda alı... devamını oku

Açılma Ruhsatı: Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş, onaylı projesine göre yapılmış, çe... devamını oku

Ada: Çevresi yollarla çevrili, yer bölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu toprak... devamını oku

Adalet: Herkesin yasalarla tanınmış olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi.... devamını oku

Adli Yargı: Toplum içinde fertlerin aralarındaki hukuki sorunları çözmek amacıyla yapıl... devamını oku

Afet: Bela, büyük felaket. Deprem, su baskınları vb.... devamını oku

Afet Alanları: Deprem, heyelan, çığ, orman yangını ve taşkın gibi doğal afetlere yatkın al... devamını oku

Afet Fonu: İmar ve İskan Bakanlığı bünyesinde tabiî âfetlerde meydana gelen zararların... devamını oku

Afet Haritaları: Planlamaya esas veri gruplarından biri olarak, planlama alanında oluşabilec... devamını oku

Afet Yönetimi: Hem afet öncesi hem de afet sonrası aktivitelerin yani müdahale, iyileştirm... devamını oku

Afetzede: Tabiî âfetlerden (deprem, heyelân, sel, dolu, kuraklık, fırtına, don vs.) v... devamını oku

Afiş: İlan, Tanıtım. Çeşitli boyutlarda kağıtlara veya bezlere veya billboardlara... devamını oku

Ağırlama Giderleri: Beldenin misafiri durumunda olan: a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Me... devamını oku

Ahz: Alma, tutma, kabul etme, tahsil etme, tasarrufuna katma.... devamını oku

Ahz-u Kabz: Bedeli tahsil etmek demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer. Aynı zamanda... devamını oku

Aile Danışma Merkezleri (Toplum Merkezleri): Sosyal değişim sürecinin getirdiği ihtiyacın ve sosyal şartları karşılama v... devamını oku

Aile Eğitimi: Aile üyesi adaylarının veya aile üyelerinin, sosyo-kültürel yönden hazırlık... devamını oku

Aile İçi Şiddet: Eşler arası, veya ebeveyn — çocuklar (anne ve(ya) babanın çocuklarına karşı... devamını oku

Akaryakıt İstasyonu: Esas itibariyle karayolunda seyreden araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hav... devamını oku

Akreditasyon: Belli kriterleri sağlarlık, denklik hakkında bilirkişi ve kurumlarca verile... devamını oku

Akredite: 1) Yetki verilmiş, resmen tanınmış, kabul edilmiş. 2) Belirli bir hizmet st... devamını oku

Aktarma: Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayar... devamını oku

Aktif Fay: Belirli bir sürede kırılma hareketini tekrarlayan faylar. Genellikle son 10... devamını oku

Alacaklı Amme İdaresi: Alacaklı olan devlet, vilayet hususi idareleri ve belediyeler.... devamını oku

Aleniyet İlkesi: Kamuya ait işlevin halkın bilgisi içinde yapılması ilkesi.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde 1000 Terim Kayıtlı.