Açıklamalı Türkçe Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 999 Açıklamalı Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Listelendi.

Frekans: Birim zamanda meydana gelen olay veya hareket sayısı.... devamını oku
Jeotermal: Yer altındaki sıcak su kaynakları.... devamını oku
Müteselsil: Takip eden, zincirleme. Zincirleme olarak ardarda sorumluluk. Alacaklının al... devamını oku
Altyapı: Bir kentte, yapı yapılabilmesi veya yapılan yapının içinde oturanlara yeterl... devamını oku
Kalite: Kalite, insan sağlık ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin ... devamını oku
Bar: Müşterilerin tezgah önünde ayakta durarak veya yüksekçe bir tabure üzerinde ... devamını oku
Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ (T.B.M.M.) tarafından yazılı bir şekilde ka... devamını oku
Nüfus: Bir şehir, bölge, ülke veya benzeri bir başka yerleşim biriminde yaşayan ins... devamını oku
Bakiye: Bir alacaktan geriye kalan miktar.... devamını oku
Çap: Zilyetliğinde arsa veya arazi bulunan vatandaşlarımızın, belediyeye veya öze... devamını oku
Pozisyon: Hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin hizmetini ifa e... devamını oku
Teknoloji: İnsanın doğa ile savaşımından geliştirdiği yöntem ve araçlar.... devamını oku
Hak: Hukuken korunan yarar.... devamını oku
Tüketim: Mal ve hizmetlerin istek ve ihtiyaçları gidermek üzere kullanılması.... devamını oku
Bordür: Kenar Süsü. Yollara döşenen süslü taşlar.... devamını oku
Emisyon: Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere verilmesi.... devamını oku
Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana g... devamını oku
Proje: Bir yapının gerçekleştirilebilmesi için gerekli plan, kesit, görünüş gibi çi... devamını oku
Ada: Çevresi yollarla çevrili, yer bölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu toprakl... devamını oku
Afet: Bela, büyük felaket. Deprem, su baskınları vb.... devamını oku
Aktarma: Bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayara... devamını oku
Deprem: Genellikle bir fay kırılması sonucunda ortaya çıkan sismik enerjinin yarattı... devamını oku
Heyelan: Jeolojik materyallerin yerçekimi kuvveti etkisiyle yamaç aşağı harekete geçm... devamını oku
Mimar: Yapıların tasarımını yapıp bunların uygulamasını yöneten sanat ve fen adamı.... devamını oku
Kontrol: Denetim, bakım. Geri besleme 'feedback'.... devamını oku
Tutanak: Herhangi bir olayın ortaya çıkışını, sonucunu olay anında ya da olaydan heme... devamını oku
Norm: Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum.... devamını oku
Çatı: Yapıların üzerini, akıntılı bir tarzda örtecek malzemeyi taşımak üzere yapıl... devamını oku

Diğer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde 999 Terim Kayıtlı.