Açıklamalı Türkçe Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 999 Açıklamalı Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Listelendi.

Müştemilat: Müştemilat. Bir şeyin içine aldığı şeyler. İçerisindeki şeyler. Eklentiler.... devamını oku
Çığ: Genellikle dağların yamaçlarında biriken karların kendiliğinden veya tetikle... devamını oku
Karkas: Bir yapının taşıyıcı öğelerinin tümüne verilen ad; iskelet.... devamını oku
Eskalasyon: Yüksek enflasyon nedeniyle girdi fiyatlarında görülen hızlı artışların sabit... devamını oku
Ayni Haklar: Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese kar... devamını oku
Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri... devamını oku
Yöntem: Nasıl sorusuna cevap veren ve bir amaca göre hazırlanmış araştırma planı.... devamını oku
Baraka: Tahta, çinko, sac gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz, eğreti yapı.... devamını oku
Liyakat: İnsanların görevlerini başarı ile yapabilme yeterliliği.... devamını oku
Temyiz: İlk derece mahkemesinin yasaya aykırı karar vermesi, yetkili olmaması, yargı... devamını oku
Kamuoyu: Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumi... devamını oku
Kanal: Suyun belirli bir doğrultuda akmasını sağlayan doğal ya da yapay oluşum.... devamını oku
Gayrimenkul: Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal.... devamını oku
Takas: Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması... devamını oku
Kanun Tasarısı: Hükümetin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun taslağı.... devamını oku
Etkinlik: Bir işletmenin veya örgütün tanımlanmış amaçlarına ve stratejik hedeflerine ... devamını oku
Kat Maliki: Bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi.... devamını oku
Richter Ölçeği: Depremin büyüklüğünü tanımlayan matematiksel bir formül.... devamını oku
Kadro: Kadro, "bir görevin (işin) yürütülmesi için gereken, bir cinsten şeylerin to... devamını oku
Rüsum: Resimler; devlet dairelerinde ve diğer kamu kuruluşlarında görülen hizmet ve... devamını oku
Banliyö: Büyük bir kentin yakın çevresinde bulunan ve yaşayışına katılan yerleşme. Bü... devamını oku
Vilayet Hususi İdareleri: İl Özel İdareleri.... devamını oku
Performans: Amaçlara/hedeflere ulaşım çabalarının etkinlik ve verimlilik seviyesidir. Bu... devamını oku
Artçı Deprem: Bir büyük depremin ardından gelen daha küçük depremler.... devamını oku
Köy: 442 sayılı Köy Kanunu'na göre; üç değişik açıdan tanımlamıştır. 1) Nüfusu 2.... devamını oku
Tesellüm: Teslim. Verilen bir şeyi alıp kaydetmek, teslim almak.... devamını oku
Korkuluk: Köprü, merdiven, balkon gibi düşme tehlikesi olan yerlerin kenarlarına dikil... devamını oku
Tektonik Deprem: Levhaların hareketi sonucu meydana gelen depremler "tektonik" depremler olar... devamını oku

Diğer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde 999 Terim Kayıtlı.