Açıklamalı Türkçe Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 999 Açıklamalı Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Listelendi.

Grev Oylaması: Grev ilanının yapıldığı tarihte, ilgili işyerinde çaışan işçilerin grevin ya... devamını oku
Hesap Verme Sorumluluğu: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkil... devamını oku
Yeşil Alanlar: Toplumun yararlanması için ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, ge... devamını oku
Ayrık Nizam: Hiç bir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamı.... devamını oku
Deniz Haritaları: Uluslararası Hidrografi Teşkilatınca belirlenen esaslar kapsamında, gemi sey... devamını oku
Kirleten: Fiilleri sonucu doğrudan ve dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerç... devamını oku
Olağanüstü Ödenek: Bütçenin düzenlenmesi, görüşülmesi ve onaylanması sırasında bütçede tertibi ... devamını oku
www: Bir ağ ortamında bilgilerin depolanması, biçimlendirilmesi, gösterilmesi ve ... devamını oku
Konut Politikası: Sosyal devletin, özellikle gelir seviyesi düşük çocuklu ailelerin, ucuz ve s... devamını oku
Plaj / Havuz: Deniz, göl veya nehir kıyısında veya yüzme havuzu şeklinde, dinlenme veya eğ... devamını oku
Bakıma Muhtaçlık Derecesi: Değişik derecelerde başkalarının fizikî desteğine ihtiyaç duyma durumudur.... devamını oku
Bekar Odası: Yalnız kimselerin, dışarıdan gelmiş işçilerin tek başlarına ya da birkaç kiş... devamını oku
KAKS: Bkz: Kat Alanı Kat Sayısı.... devamını oku
Toplantı Dönemi: Meclisin olağan toplanma dönemleri.... devamını oku
Dışsallık: Tüketim ve üretimde gerçekleşen fiyatlara yansıtılmamakla birlikte, kişi ve ... devamını oku
Popüler Kültür: Yaşadığımız günlük hayattaki spor, müzik ve sinema gibi bizi etkileyen faali... devamını oku
Projesine Aykırı İnşaat: Kendi arsası üzerine belediyeden usulüne uygun inşaat ruhsatı alarak başlanı... devamını oku
Şehir Hatları: Şehir içi yollar, şehir içi ulaşım.... devamını oku
Bakıma Muhtaç Özürlü: Ağır bir yaralanma, sakatlanma, doğuştan gelen veya daha sonra ortaya çıkan ... devamını oku
Elektronik Posta (@): e-mail, e-posta. İki ya da daha fazla kullanıcının, farklı anlarda birbiri i... devamını oku

Diğer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri

İlk Sayfa ... 32 33 34 35 [36]

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde 999 Terim Kayıtlı.