Açıklamalı Türkçe Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 999 Açıklamalı Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Listelendi.

Kur: Bir ülke parasının başka bir ülke parası cinsinden değeri.... devamını oku
Feragat: Bir haktan bedelli veya bedelsiz vazgeçme, bir şey istememek. Tok gözlülük.... devamını oku
Mezkur: Zikredilmiş bulunan.... devamını oku
Defterdar: Devletin gelir ve giderlerini tutan görevli.... devamını oku
Disiplin Cezaları: Kamu hizmetlerinin gereği gibi görülebilmesi için görevliler hakkında uygula... devamını oku
Bila: "sız, siz" şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz: faizsiz, Bila bedel: bed... devamını oku
Harita: Yeryüzündeki bir bölgenin belirli bir ölçekte kağıt üzerine çıkarılması işi.... devamını oku
Topografya: Yer yüzeyinin fiziksel biçimi.... devamını oku
Geri Dönüşüm: Atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orijinal amaçlı ya da enerj... devamını oku
Aplikasyon: Yer tespiti.... devamını oku
Fek: Terkin. Fek etmek: Terkin etmek.... devamını oku
Kagir: Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; yığma yapı, kargir.... devamını oku
Zamanaşımı: Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılma... devamını oku
Kamu Yararı: Kamunun gereksinmeleriyle veya ulusal birliğin, devletin gereksinmeleriyle i... devamını oku
Lider: Organizasyonlarda insanların gayretlerini, belirlenen amaçları gerçekleştirm... devamını oku
Misyon: İşletmenin veya bir kurumun ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğu... devamını oku
Geçici Teminat: Yüklenicinin mal sahibi tarafından, ihale evrakında tanımlanan işi, teklif f... devamını oku
Anayasa Mahkemesi: Kanunları, kanun hükmünde kararnameleri, TBMM iç tüzüğünü şekil ve esas bakı... devamını oku
Şehirleşme: Özellikle sanayinin gelişmesi sonucu nüfusun şehirlerde toplanması ve şehir ... devamını oku
Takım: Ortak benimsenmiş ve açık bir amaç etrafında, belirlenmiş bir dizi görev ve ... devamını oku
Tranşe: Alt yapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatıla... devamını oku
Kurum: Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nisp... devamını oku
Kıyı Çizgisi: Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun kar... devamını oku
Fay: Yer kabuğundaki gerilme veya sıkışmalar sonucunda tabakalarda, iki tarafın b... devamını oku
Tüzel Kişi: Gerçek kişi olan insanlar gibi maddi bir varlığı olmamasına rağmen hukukun k... devamını oku
Kontur: Çevre çizgisi. Figürleri ya da motifleri çevreleyen çizgi anlamına gelmekted... devamını oku
Esnaf: İster gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsu... devamını oku
Tapu: Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün m... devamını oku

Diğer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde 999 Terim Kayıtlı.