Açıklamalı Türkçe Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 999 Açıklamalı Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Listelendi.

Arazi: Belirli bir ekonomik değer ihtiva eden, üç boyutlu yaşamsal kullanıma doğrud... devamını oku
Zeyilname: Daha önce yayınlanmış sözleşme belgeleri üzerinde ekleme, düzeltme ve açıkla... devamını oku
Metruk: Terkedilmiş, kullanılmayan, ıssız, tamtakır, ücra, sahipsiz.... devamını oku
Tabii Zemin: Arazinin hafredilmemiş ve doldurulmamış hali.... devamını oku
Zabıt: Tutanak.... devamını oku
Şufa Hakkı: Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması ... devamını oku
Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli... devamını oku
Bütçe Fazlası: Kamu gelirlerinin kamu harcamalarını aşan kısmı.... devamını oku
Oturum: Meclisin bir günlük toplantı süresi içerisinde çeşitli aralar verilerek yapı... devamını oku
Afiş: İlan, Tanıtım. Çeşitli boyutlarda kağıtlara veya bezlere veya billboardlara ... devamını oku
Encümen: Belediyenin yürütme organı olup, Belediye encümeni, belediye başkanının başk... devamını oku
Münfesih: Dağılan, hükümsüz olan.... devamını oku
Çıkma: Bir binanın üst katlarından dışarıya doğru taşan bölüm.... devamını oku
Metropol: Metropolis. Belli bir büyüklüğe ulaşmış, örneğin, nüfusu bir milyonu aşmış v... devamını oku
Yönetmelik: Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi iç... devamını oku
Adalet: Herkesin yasalarla tanınmış olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi.... devamını oku
Röleve: Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek o yapının plan, kesit ve görünüşünü ye... devamını oku
Etnik Farklılık: Bir grubun, diğerlerinden farklı kültürel, dinî ve/veya ırkî özellikleri.... devamını oku
Hiyerarşi: Altlık — üstlük ilişkisi.... devamını oku
Demografi: İnsan topluluğunun belirli niteliklerini ölçen bilim dalı.... devamını oku
Taahhütname: Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözle... devamını oku
Genelge: Üst bir makamın, yönetimi ya da gözetim ve denetimi altındaki makam ve kişil... devamını oku
Hamam: Yıkanmak için hizmete açılmış umuma açık yer.... devamını oku
Jeofizik: Yer kabuğundaki hareketlerin ve oluşumların mekanik olarak incelendiği bilim... devamını oku
Tahkim: Yabancı sermaye yatırımlarından doğan hukuksal uyuşmazlıkların, ülke yargı o... devamını oku
Avans: 1) Alacaktan bir kısmının vaktinden önce ödenmesi. 2) Bir iş veya hizmetin y... devamını oku
Müdahalenin Men'i: Taşınır veya taşınmaz bir mala karşı yapılan maddi el atma veya sataşmanın, ... devamını oku
Karar: Bir konu üzerinde bir kişinin, kendi düşüncelerinden yola çıkarak ulaştığı s... devamını oku

Diğer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri

İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğünde 999 Terim Kayıtlı.