Açıklamalı Türkçe Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 2042 Açıklamalı Biyoloji Terimi Listelendi.

Karakter:Canlıların sahip olduğu her bir özelliğe denir. Kalıtsal karakterler anne ve...devamını oku

Enzim:1- Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, pr...devamını oku

Populasyon:Belirli coğrafi sınırlar içinde yaşayan aynı türe ait bireyler topluluğudur....devamını oku

Popülasyon:Belirli bir coğrafik bölgeye yerleşen, aynı zamanda ve aynı yerde birlikte b...devamını oku

Tür:1. Ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özelliklere sahip, çi...devamını oku

Protein:Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran teme...devamını oku

Rizoid:Rizoit. Kökçük....devamını oku

Veri:Özel bir problemle ilgili gerçeklerdir....devamını oku

Ayıraç:Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullan...devamını oku

Islah:Daha verimli olan hayvan ve bitki ırklarının elde edilmesine yönelik çalışma...devamını oku

Baz:Suda çözündüğü zaman suya OH- (Hidroksil İyonu) veren bileşiktir. ✔ Kırmızı...devamını oku

Ekoloji:1. Çevre bilimi, canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini ...devamını oku

Nişasta:Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit (C6-H10-O5)....devamını oku

Nişasta:Çok sayıda glikozun özel bağlarla birleşmesinden oluşmuştur. Şekerin bitkile...devamını oku

Bakteri:1. Asidik sıcak kaplıca sularından radyoaktif atıklara kadar tüm karasal ve ...devamını oku

Solut:Çözünen. Gerçek bir çözeltide çözülmüş madde. Bir çözelti çözen ve çözünende...devamını oku

Difüzyon:1. Molekül ya da iyonların, çok yoğun oldukları ortamdan, daha az yoğun oldu...devamını oku

Döllenme:Erkek üreme hücresi (sperm) ile dişi üreme hücresi (yumurta) nın birleşip - ...devamını oku

Laktoz:Dişi memeliler tarafından sentezlenen disakkarit çeşidi. Sütte bulunan ve sü...devamını oku

Rekombinasyon:İki ayrı DNA molekülünün birleşerek yeni DNA molekülünü meydana getirmesi. M...devamını oku

Hemoglobin:1. Alyuvarlarda bulunan, kana kırmızı rengini veren, yapısında demir bulunan...devamını oku

Gözlem:Bir olayı veya problemi daha iyi anlamak için çeşitli yönleriyle incelemekti...devamını oku

Adaptasyon:1-Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevrey...devamını oku

Atmosfer basıncı:Atmosferin yer yüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç. Deniz seviy...devamını oku

Adenin:1-Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. 2-Enerji iletiminde...devamını oku

Glikoz:C6H12O6(Heksoz) molekül yapısın...devamını oku

Flora:1. Belirli bir bölgeye adapte olmuş (uyum sağlamış), o bölgede yaşamını sürd...devamını oku

Küresel Isınma:Yeryüzündeki bitki örtüsünün azalması, fosil yakıtların kullanımının artması...devamını oku

Diğer Biyoloji Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde 2042 Terim Kayıtlı.