Açıklamalı Türkçe Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Abdomen: Karın, böceklerde vücudun son bölümü.... devamını oku

Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.... devamını oku

Abiyotik: Canlılık göstermeyen, cansız.... devamını oku

Abiyotik Faktör: Organizmanın yaşam ortamındaki toprak, su, iklim, inorganik maddeler gibi b... devamını oku

Absisik Asit (ABA): Büyümeyi inhibe eden bitki büyüme hormonu.... devamını oku

Absisyon Tabakası: Yaprak sapının dip kısmında yer alan, birbiriyle gevşek olarak bağlantılı, ... devamını oku

Absorbsiyon: 1. Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğid... devamını oku

Absorpsiyon spektrumu: Işığın bir maddeden geçerken emilen özel dalga boylarının enerji miktarı iç... devamını oku

Acoelomata: Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. Endoderm ve ektoderm arası tamamen ... devamını oku

Açık dolaşım: Kanın atardamarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alı... devamını oku

Açık dolaşım sistemi: Hemen hemen tüm eklem bacaklılarda ve yumuşakçalarda bulunan, arter ve kan ... devamını oku

Adaptasyon: 1-Belirli çevre koşullarında canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevre... devamını oku

Adaptif Dallanma: Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.... devamını oku

Adenin: 1-Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni. 2-Enerji iletimind... devamını oku

Adenovirüsler: Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir. Boyutları 70 - 80 nm ol... devamını oku

Adenozintrifosfat (ATP): 1-Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji... devamını oku

ADH: Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit grupları... devamını oku

Adhezyon: Suyun bulunduğu yüzeydeki başka moleküllere tutunma kuvvetine adhezyon deni... devamını oku

Adipoz: Yağın depolandığı doku ya da yağ.... devamını oku

Adrenalin: Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.... devamını oku

Adventif Kök (Ek kök): Normal olmayan bir yerden (gövdeden) çıkan kök.... devamını oku

Aerob: Yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.... devamını oku

Aerob Canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı.... devamını oku

Aerob Organizma: Metabolizmasında oksijen kullanan, sadece oksijen varlığında yaşayabilen or... devamını oku

Aerobik: Yalnız moleküler oksijen bulunduğu zaman gerçekleşen, oksijen isteyen.... devamını oku

Aerobik Canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı.... devamını oku

Aerobik Solunum: 1-Havadan oksijen alınarak karbonhidratların parçalanması yoluyla karbon di... devamını oku

Afaziya: Beyin merkezlerinin hastalanması ya da zedelenmesi sonucu olarak bazı sembo... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Biyoloji Terimleri Sözlüğünde 2042 Terim Kayıtlı.