Bölüm Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Bölüm nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Matematik-Geometri Terimi Olarak Bölüm

Bölme işleminin sonunda elde elden sayı.

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü (674)


Üniversite Terimi Olarak Bölüm

Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir.

Üniversite Terimleri Sözlüğü (136)


Tiyatro Terimi Olarak Bölüm

Bir tiyatro metninde olay dizisinin ana kesimlerini oluşturan ve kendi içinde bütünlüğü olan bölüm.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü (562)


Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Bölüm

Yazma eserlerin kendi içinde bölünebildiği büyük ayırımlardan her biri, bab.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü (1039)


Müzik-Dans Terimi Olarak Bölüm

1- Müzikte birbirini tamamlayan en az iki müzik cümlesinden meydana gelen bütün.

2- Bir senfoninin, konçertonun, sonatın ya da oda müziğinin birbirinden farklılık gösteren her bir bölümü. Bölümler genellikle bir duraksamayla birbirinden ayrılır.

Müzik-Dans Terimleri Sözlüğü (1164)


Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Bölüm

1. Bir okul ya da üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt-birimlerinden her biri.

2. Bir üniversite ya da yüksek okulu oluşturan başlıca yönetim birimlerinden her birine verilen ad.

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü (552)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Bölüm terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Bölüm terimi hakkındaki yorumlar

Bölüm hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Bölüm ile ilgili benzer terimler:

Eğitim: 1. Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği.

2. Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi.

3. Belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme.

4. Her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi.

5. Eğitim ruhbilimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ' ve öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen, yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla ilgililer için düzenlenen bütün kurslara ve bu kurslarla ilgili bilimsel çalışmalara verilen genel ad.

6. Eğitbilim.

7. Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci.

Öğrenme: 1. Yaşantı ürünü, kalıcı izli davranış değişikliği.

2. Eğitim - öğrenim sürecinin, öğrencinin denetiminde yürütülmesidir.

Öğretme: 1. Eğitim - öğrenim sürecinin, öğrenciden başkasının denetiminde yürütülmesidir.

2. Öğrenme etkinliklerini yönlendirme ya da kılavuzlama işi.

Okul: 1. Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu.

2. Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim topluluğu.

3. Bir bilim, felsefe ve sanat kolunda belirli nitelik ve özellikleri bulunan akım, biçim ve görüşe verilen ad.