Bordür Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Bordür nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Bordür

1-Kaldırımların kenarlarında bulunan taşlar.

2-Genellikle giyim kuşam malzemesindeki kenar süsü.

3-Cilt kapağındaki kalın çizgiler.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Bordür

Kaldırımların kenarlarında bulunan taşlar.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Arkeoloji Terimi Olarak Bordür

Kenar, genellikle süslemeli kenar şeriti.

Arkeoloji Terimleri Sözlüğü (574)


Sanat Terimi Olarak Bordür

1. Halı, dokuma, işleme, kitap bezeme, minyatür, hat, tezhip ve benzerlerinde ayrıca bezemede süslü çerçeve; su, kenar, pervaz, genellikle süslemeli kenar şeridi.

2. Yapıda bir gerecin çevresini tamamen ya da kısmen kuşatan aynı ya da farklı gereçten bölüm.

3. Mimaride, kapı ve pencerelerde, pano, halı vb. eşyaların etrafını kuşatan çerçeve şeklinde, süslü ya da çıkıntılı, dar ve uzun parçalar. Kenarlık, pervaz.

4. Kapı ve pencere gibi mimari ögelerin, panoların, halıların etrafını kuşatan çerçeve biçiminde, süslü ya da süssüz, düz ya da çıkıntılı, dar ve uzun parçalar. Kenarlık, pervaz.

Sanat Terimleri Sözlüğü (1043)


Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Bordür

Kenar taşı.

Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü (1149)


Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Bordür

Klâsik ciltlerde, kapağın dış kenarını çevreleyen kısma denir. Yerine göre pervaz, ulama, kenar suyu gibi isimler alır. Bordür üzerine yuvarlak veya beyzî şekilde parçalar konmuş ise bunlara kartuş pafta denir. Dendanlı, kitabeli bordürler vardır.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri Sözlüğü (1039)


Konfeksiyon Terimi Olarak Bordür

Etek, kol ve yaka kenarlarına süsleme amacıyla dikilen şerit.

Konfeksiyon Terimleri Sözlüğü (180)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Bordür

Kenar Süsü. Yollara döşenen süslü taşlar.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Bordür terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Bordür terimi hakkındaki yorumlar

Bordür hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Bordür ile ilgili benzer terimler:

Bom: İş makinelerinin kaldırma kollarına verilen ad.

Boğaziçi Sahil Şeridi: Boğaziçi Kanununa göre, Boğaziçi kıyı kenar çizgisi ile 22/07/1983 tarihli 1/5000 ölçekli nazım planında gösterilen hat arasında kalan bölgedir.

Boğaziçi Alanı: Boğaziçi kıyı ve sahil şeridinden, öngörünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgelerinden oluşan ve sınırları ve koordinatları Boğaziçi Kanununa ekli krokide işaretli ve 22/07/1983 onay tarihli nazım planda gösterilen alandır.

Bodrum Kat: Zemin katın altındaki katlardır.