Çap Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Çap nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Çap

Matematik-Geometri Terimi Olarak Çap

1. Çemberin merkezinden geçen ve uç noktaları çember üzerinde bulunan doğru parçası.

2. Merkezden geçen kirişe çap denir. En büyük kiriş çaptır. Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası.

3. Çemberlerde en uzun kiriş.

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü (674)


Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Çap

Arsanın kadastro haritasından çıkarılmış ölçekli örneğine verilen ad. Üzerinde ölçeği, komşu parsel numaraları, kuzey işareti ve ada parsel numarası bulunur.

Yapı-Dekorasyon Terimleri Sözlüğü (1149)


Fen Bilimleri Terimi Olarak Çap

Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen doğru parçası.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Çap

Zilyetliğinde arsa veya arazi bulunan vatandaşlarımızın, belediyeye veya özel sektöre müracaat ederek, arsa veya arazisinin sınır noktalarını harita mühendislerine göstermek suretiyle, harita mühendislerince ölçülerek çizimi yapılan ve belediye harita müdürlüğünce onanan, üzerinde arsa ya da arazinin ölçülerinin, sınır nokta koordinatlarının, zilyedin adresinin ve diğer bilgilerin bulunduğu bir belgedir.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


İnşaat Terimi Olarak Çap

Arsanın kadastro haritasından çıkarılmış ölçekli örneğine verilen ad. Üzerinde ölçeği, komşu parsel numaraları, kuzey işareti ve ada parsel numarası bulunur.

İnşaat Terimleri Sözlüğü (387)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Çap terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Çap terimi hakkındaki yorumlar

Çap hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Çap ile ilgili benzer terimler:

Cumba: 1. Eski Türk evlerinde çoğu kafesli çıkma.

2. Bir ahşap tablanın kenar yüzü.

Ceza: Sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmemesi hali için genelde öngörülen ceza.

Cephe: 1.Bir binanın yüzlerinden her biri; özellikle ön yüz.

2. Görünüş.

Cam: 1.Soda ve potas katılmış silisli kumun ateşte ergitilmesiyle yapılan sert , çoğu saydam ve kırılgan gereç, sırça.

2. Bu maddeden yapılıp her çeşit açmalara takılan levha halindeki gereç, pencere camı.