Çevre Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Çevre nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Çevre

Canlı davranışlarını etkileyen ve kalıtımsal olmayan bütün etkenleri, uyarıcıları (uyaranları) içerir.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Matematik-Geometri Terimi Olarak Çevre

1-Bir çokgenin bütün kenar uzunluklarının toplamı. 2-Bir çokgen oluşturan doğru parçalarının uzunlukları toplamı o çokgenin çevresini verir.

Matematik-Geometri Terimleri Sözlüğü (674)


Coğrafya Terimi Olarak Çevre

İnsanın içinde yaşadığı ortam. Canlı varlıkların etkilendikleri ve çeşitli yollardan etkiledikleri mekânlar. Dar anlamıyla sokak veya mahalle, geniş anlamıyla ülke, kıta, hatta Dünya'nın tamamını kapsar. Çevrede bulunan elemanlar, canlı ve cansı varlıklardan oluşur. Bunlara doğal veya beşerî varlıklar da denir.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Çevre

1. Canlı ve cansız varlıkların içinde bulundukları doğal ortam.

2. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Çevre

Canlıların içinde yaşadıkları ortam.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Çevre

Bir canlının yaşaması üzerine etki eden ortamın fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerinin tamamıdır.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Çevre

Bir organizmanın var olduğu ortam yada koşullar. Bu çevre doğal fiziksel ögeleri ayrıca organizmanın etkileştiği insan ürünü koşullarını içerir.

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü (1640)


Fen Bilimleri Terimi Olarak Çevre

Kısaca, canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri, uyum içerisinde bir arada yaşadığı ortam.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Ekoloji - Çevre Terimi Olarak Çevre

İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü (197)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Çevre

1) Bir varlığın bağıntı kurduğu kendi dışındaki varlıkların tümü. 2) Hayatın gelişmesine etki yapan, doğal, toplumsal kültürel vb. dış faktörlerin bütünlüğü. 3) Sosyal politikalar açısından; hava, toprak, su, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerin tümü.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Çevre terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Çevre terimi hakkındaki yorumlar

Çevre hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Çevre ile ilgili benzer terimler:

Çerçeve Anayasa: Sadece genel ilkeleri ortaya koyup, bunların uygulanma biçimlerini kanunlara bırakma amacı güden anayasa.

Çekme Kat: Bir binanın son katı üzerine yapılan, cepheden geriye çekilmiş kat.

Çek: Bir bankaya hitaben yazılmış ve yasada belirlenen hükümlere göre düzenlenmiş bir ödeme aracı.

Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yer.