Çifthane Sistemi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Çifthane Sistemi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Tarih Terimi Olarak Çifthane Sistemi

Bu sisteme göre devlet, kırsal toplumu ve ekonomiyi, tahıl üretilen topraklara el koyup bunları tapu sistemi çerçevesinde köylü ailelerine (hane) dağıtarak örgütlüyordu. Teorik olarak bir çift öküze sahip olan her haneye, hanenin geçimini ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak büyüklükte bir arazi (çiftlik) veriliyordu. Devletin koruyup devam ettirmeye çalıştığı temel fıskal birim buydu. Yarım çiftlikten daha azına sahip olan haneler veya bekâr köylüler bennâk ve mücerredi (veya kara) olarak ayrı bir kategoriye sokuluyor ve daha düşük çift vergisine tabi tutuluyorlardı.

fiskal: 1. Hazineye ilişkin. 2. Vergiye ilişkin
bennâk: Çift vergisi yükümlüsünün, kendisiyle bir evde oturan oğullarına, evlendikleri zaman verilen ad.
mücerredi: Evlenmemiş, bekâr

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Çifthane Sistemi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Çifthane Sistemi terimi hakkındaki yorumlar

Çifthane Sistemi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Çifthane Sistemi ile ilgili benzer terimler:

Beyt'ül Hikmet: Abbasiler tarafından, 800'lü yılların başında, Bağdat şehrinde kurulan kütüphane ve çeviri merkezinden oluşan bir bilim merkezidir.

Refleksif Düşünme: Düşüncenin kendi üzerine tekrar yönelmesi felsefi tavır olup buna refleksif düşünme denir, örnek: Alman düşünürü I. Kant'ın düşünceyi ortaya koyan aklı mahkemeye çıkararak onun neyi, ne kadar bilebileceğini sorgulaması gibi.

Peygamberlik: 1. Peygamber olma durumu, yalvaçlık, nübüvvet.

2. Peygamberin görevi.

Bofor Ölçeği: Rüzgâr hızlarını gösteren ölçektir. Francis Beaufort (Bofor okunur.) tarafından 1806'da bulunan, 0 (sakin) ile 12 (tayfun) arası değişen rüzgâr hızlarını gösterir.