Çığ Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Çığ nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Çığ

Dağ yamaçlarında biriken büyük kar yığınlarının yamaç boyunca hareket etmesine çığ denir.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü (1146)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Çığ

Dağın yüksek bir yerinde birikmiş büyük kar kütlelerinin yer çekiminin etkisiyle yerinden kopup yuvarlanması ve yuvarlandıkça büyümesiyle oluşan dev kar kütlelerinin inmesi olayına çığ denir.

Çığ genellikle bitki örtüsü olmayan dağlar ile eğimli ve çok karlı arazilerde görülür.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimi Olarak Çığ

Eğimli arazi üzerinde birikmiş kar örtüsünün yer çekimi etkisiyle hızla kayması.

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü (122)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Çığ

Genellikle dağların yamaçlarında biriken karların kendiliğinden veya tetikleyici bir etki sonucunda aniden ve büyük bir hızla harekete geçip akmasıdır.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Çığ terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Çığ terimi hakkındaki yorumlar

Çığ hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Çığ ile ilgili benzer terimler:

Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için 8 ve 16 ncı maddelerde belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren süreç.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar.

Çevresel Durum Değerlendirme Raporu: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uymadan işletmeye geçmiş mevcut faaliyetler için gerekli çevresel önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanan teknik rapor.

Çevre Temizlik Vergisi: Belediye Gelirleri Kanunu'na göre Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan bu hizmetler karşılığı alınan vergidir.