Açıklamalı Türkçe Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1146 Açıklamalı Coğrafya Terimi Listelendi.

Küresel Isınma: Atmosferde karbondioksit ve ısıyı tutan diğer gazların düzeyinin yükselmesid... devamını oku
Niş: Canlı ve cansız ögelerden oluşan en küçük çevre birimi. Habitatın içinde ken... devamını oku
Mera: Hayvan otlatılan yerler, otlak... devamını oku
Korozyon: Rüzgârlar tarafından sürüklenen kumlar, çarptıkları yüzeyleri çizerek aşındı... devamını oku
Jeotermal: Sıcak su buharı... devamını oku
Güneş Sabitesi (Solar Konstant): Atmosferin dış sınırının 1 cm² 'sine 1 dakika boyunca gelen enerji miktarı.... devamını oku
Kabotaj: Bir ülkenin karasularında yük ve yolcu taşımacılığı hakkı... devamını oku
Nüfus: Yeryüzünde, sınırları belli geniş ya da küçük bir bölgede belirli bir dönemd... devamını oku
Tenör: Maden cevheri içindeki saf metal oranı... devamını oku
Siltasyon: Erozyonla taşınan kil, mil gibi ince boyutlu materyalle barajların dolması.... devamını oku
İstihdam: Bir kimseyi bir işte çalıştırma, iş imkanı yaratma... devamını oku
Teknoloji: 1- Hizmet ve mal üretim işlerini çabuk, kolay ve kaliteli olarak yapma yönte... devamını oku
Nükleer Enerji: Atom çekirdeğinin parçalanmasından ya da kaynaşması sırasında açığa çıkan ve... devamını oku
Sismoloji: Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının nasıl yayıldığını, depremleri... devamını oku
Tüketim: Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı o... devamını oku
Litolojik Yapı: Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni... devamını oku
Erozyon: 1-Bir varlığın veya değerin yerine gelmeyecek şekilde ortadan kaybolması anl... devamını oku
Rasathane: Gök gözlemleri yapan, gökcisimlerini ve olaylarını inceleyen kurum. Gözlemev... devamını oku
Manto: 1- Dünya'nın Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km'ler ara... devamını oku
Emisyon: Bir kaynaktan çevreye, bir takım maddeler veya enerji (gürültü, titreşim, ra... devamını oku
Mineral: Doğal olarak oluşan, belli bir kimyasal bileşime ve atomik düzene sahip, ino... devamını oku
İklim: 1-Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koş... devamını oku
İthalat: Dış alım... devamını oku
Alüvyon: Akarsular tarafından taşınarak çukur veya düz yerlere biriktirilen çakıl, ku... devamını oku
Preri: Kuzey Amerika'nın karasal iklim özelliklerine sahip orta kesimleri ile Güney... devamını oku
Çevre Kirliliği: 1- Çevrede bulunan hava, su, toprak, bitki örtüsü gibi doğal ortamlar... devamını oku
Ağıl: Hayvanların barındığı, çevresi taş veya ahşap ile çevrili yerlere ağıl adı v... devamını oku
Liman: 1- Gemilerin yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun... devamını oku

Diğer Coğrafya Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde 1146 Terim Kayıtlı.