Açıklamalı Türkçe Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1146 Açıklamalı Coğrafya Terimi Listelendi.

Antropojen Step: Doğal bitki örtüsü olan ormanın, insanlar tarafından tahrip edilmesi sonucu ... devamını oku
Allokton: Jeolojik geçmişinde bugün bulunduğu yerden başka bir yerde oluşmuş ancak dah... devamını oku
Ada: Deniz ya da göl suları ile çevrili küçük kara parçası. Dört tarafı sularla ç... devamını oku
Oksidasyon: Enerji meydana getiren bir kimyasal olay veya genel olarak bir kimyasal madd... devamını oku
Afet: 1- Can ve mal kaybına yol açan olaylar. Bunların çoğu doğaldır. Çığ, sel, de... devamını oku
Kaynak: Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. Türkiye... devamını oku
İhracat: Dış Satım... devamını oku
Deprem: 1- Yerküre içerisindeki kırık(fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değişti... devamını oku
İskan: Yerleşme... devamını oku
Ayrıştırıcılar: 1. Ölü hayvan ve bitkilerin çürümesini ve içerdikleri minerallerin toprağa k... devamını oku
Kapitalizm: Kapitalizm, özel mülkiyetin üretim araçlarının ağırlıklı bir bölümüne sahip ... devamını oku
Feribot: Arabalar veya vagonlar ile içindeki yolcuları bir yakadan ötekine geçiren ge... devamını oku
Heyelân: 1- Bünyesine su alarak kayganlaşan toprak, taş ve tabakaların dengede ... devamını oku
Heyelan: Toprağın, taşların ve tabakaların bulundukları yerlerden aşağılara doğru kay... devamını oku
Fosil: Jeolojik devirler boyunca yaşamış canlıların kayalar ve toprak içinde buluna... devamını oku
Fosil: Jeolojik devirler boyunca yaşamış canlıların taşlamış kalıntılarına fosil de... devamını oku
Odak Derinliği: Depremde enerjinin açığa çıktığı noktanın yeryüzünden en kısa uzaklığı, depr... devamını oku
Yatırım: Beslenme, barınma, eğitim gibi alanlar için yapılan harcamalar.... devamını oku
Klimatizm: İklimden faydalanmaya dayalı turizm... devamını oku
Antropoloji: İnsan bilimi.... devamını oku
Sıcaklık: Sıcaklık, bir cismin sıcaklığını ya da soğukluğunu ifade eden, bir sistemin ... devamını oku
Biyosfer: Canlılar küresi. Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi.... devamını oku
Töre: Bir toplulukta yerleşmiş hâlde bulunan davranış şekillerinin bütünü, adet ve... devamını oku
Meteoroloji: Hava koşullarında meydana gelen değişmeleri, iklim türlerini araştırıp hava ... devamını oku
Çığ: Dağ yamaçlarında biriken büyük kar yığınlarının yamaç boyunca hareket etmesi... devamını oku
Şaryaj: Bindirme. Dağ oluşumu sırasında bir kütlenin başka bir kütle üzerinde sürünm... devamını oku
Astenosfer: Litosferin (taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü. Dünya'nın ... devamını oku
Bakı: 1- Bir dağın, iki ayrı yöne dönük iki yamacının güneşlenme, yağış alma bakım... devamını oku

Diğer Coğrafya Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde 1146 Terim Kayıtlı.