Açıklamalı Türkçe Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1146 Açıklamalı Coğrafya Terimi Listelendi.

Rakım: Yükseklik... devamını oku
Hava: Dünya'yı çevreleyen, çoğunluğu azot ve oksijenden müteşekkil, renksiz ve kok... devamını oku
Cevher: Değerli süs taşı, mücevher.... devamını oku
Rejim: Bir akarsuyun, debisinin zamana ve yere göre gösterdiği değişlik.... devamını oku
Göl: Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve belirli bir akıntısı olmayan ... devamını oku
Buharlaşma: 1- Atmosferdeki nemin kaynağı yeryüzündeki su kütleleridir. Sıcaklık arttıkç... devamını oku
Pedaloji: Toprak bilimi.... devamını oku
Habitat: En geniş anlamıyla habitat, bitki ve hayvan topluluklarının doğal yaşam orta... devamını oku
Kanal: Akarsuları yada denizleri birbirine bağlayan, doğal yada insan yapısı su yol... devamını oku
Barometre: Basınç ölçen alet. Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişim... devamını oku
Vâha: Çölün su çıkan yerlerinde bitkilerin yetişebildiği insanların yerleşip barın... devamını oku
Tarım: 1- Toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla çeşitli ürünler elde etme işine ... devamını oku
Rezerv: 1- Yeraltında bulunan sıvı, gaz ve katı yakıt, mineral ve doğal kaynakların ... devamını oku
Hektar: 10.000 m² 'ye eşit alan ölçüsü... devamını oku
Cephe: 1- Farklı özellikte iki hava kütlesinin karşılaşması ile oluşan hat. Cephele... devamını oku
Richter Ölçeği: 1- Amerikalı Charles F.Richter' in depremlerin şiddetini ölçmek için gelişti... devamını oku
Eksen: Dünya' nın yada başka bir gök cisminin merkezinden geçen ve bir ucundan öbür... devamını oku
Gelenek: Bir toplumda, zaman içinde meydana gelen kültür birikiminin sonucunda oluşmu... devamını oku
Banliyö: Büyük bir şehrin çevresindeki yerleşim alanları... devamını oku
Jips: Alçı taşı. Kalsiyum sülfat ve su bileşiminde olan, sular tarafından kolayca ... devamını oku
Madde Döngüsü: Canlı organizmalarla çevrelerini içine alan ve kimyasal değişim sonucu oluşm... devamını oku
Dönence: 23° 27' Kuzey ve Güney enlemlerine verilen isim. Güneş ışınlarının Kuzey ve ... devamını oku
Kıta: Denizlerin ortasında çok büyük birer ada gibi duran kara kütlelerine kıta de... devamını oku
Artçı Deprem: Ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana şoku izleyen daha küçük sarsıntı... devamını oku
Boyun: 1. İki yüksek yer (tepe ya da dağ) ya da iki alçak yer (çukur) arasında kala... devamını oku
Taban Suyu: Altta geçirimsiz bir tabaka ile sınırlandırılan, geçirimli tabaka içindeki s... devamını oku
Drenaj: 1- Akaçlama. Bataklığın suyunu boşaltma, kurutma. 2- Topraktaki fazla su... devamını oku
Doğal Afet: Toplumun sosyoekonomik ve kültürel etkinliklerini büyük ölçüde olumsuz yönde... devamını oku

Diğer Coğrafya Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde 1146 Terim Kayıtlı.