Açıklamalı Türkçe Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1146 Açıklamalı Coğrafya Terimi Listelendi.

Koy: Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu bölümüne ve... devamını oku
Ekosistem: 1- Belli bir alanda yaşayan ve birbiriyle ve cansız ortamla ilişki içinde ol... devamını oku
Radyasyon: Işıma. Isının, bir kaynaktan ışın ve dalga hareketi yoluyla yayılması.... devamını oku
Transit: Gelip geçme... devamını oku
Eğim: 1- İki nokta arasındaki yatay mesafenin, yükselti farkına oranı. Belirli bir... devamını oku
Azınlık: Bir ülkede, dil, din veya soy yönünde farklı olan ve sayıca az olan insanlar... devamını oku
Kıta Sahanlığı: Deniz seviyesinin altında, kıyı çizgisinden -200 m derine kadar inen bölüme ... devamını oku
Harita: 1- Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının bir ölçeğe göre küçültülerek bir p... devamını oku
Sonar: Ses dalgaları ve yankı aracılığıyla su altındaki cisimlerin yerini saptayan ... devamını oku
Paratoner: Yıldırım savar... devamını oku
Topoğrafya: 1- Yeryüzü şekillerini bir kağıt üzerine bütün özellikleriyle çizilmesi işin... devamını oku
Küreselleşme: Uluslararası düzlemde yaygınlaşmış iktisadi etkinliklerin işlevsel anlamda b... devamını oku
Geri Dönüşüm: Ekonomik değeri olmayan atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi durumudur.... devamını oku
Termik Santral: Katı ve sıvı yakıtlardan sağlanan ısı enerjisinden elektrik üreten san... devamını oku
Deformasyon: Biçimi bozulma, biçimsizleşme. Şeklini bozma.... devamını oku
Tepe: 1. Çevresine göre yükseltisi 500 metrenin altında olan küçük kabartılara tep... devamını oku
Liberalizm: Liberalizm, özgürlüğü birincil politik değer olarak ele alan bir ideoloji, p... devamını oku
Dam: Köy ailelerinin geçici bir süre için yararlandıkları yerleşme biçimidir. Böl... devamını oku
Rekreasyon: Boş zamanların hoşça ve dinlenerek değerlendirilmesi.... devamını oku
Polen: Bitkilerin çiçeklerinden çıkan toz şeklindeki tohum... devamını oku
Sanayi: Endüstri. Bir ve birden fazla ham maddeyi çeşitli yollardan işleyerek işlenm... devamını oku
Aldehit: Alkolleri oksitlendirme veya asitleri indirgeme yolu ile elde edilen uçucu b... devamını oku
Salınım: Cisimlerin denge konumunun iki yanında eşit uzaklıktaki iki nokta arasındaki... devamını oku
Biyomas: Bir basamaktaki mevcut enerjinin gözle görülür şekli. Herhangi bir anda orta... devamını oku
Uydu: Gezegenlerin çekim gücüne bağlı olarak gezegen çevresinde hareket eden gök c... devamını oku
İzoterm: Eş sıcaklık eğrisi... devamını oku
Kerpiç: Duvar örmekte kullanılan balçık ve saman karışımı pişmemiş tuğla.... devamını oku
Tayga: Sibirya'da çok geniş yer tutan iğne yapraklı orman.... devamını oku

Diğer Coğrafya Terimleri

İlk Sayfa ... 3 4 [5]6 7 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Coğrafya Terimleri Sözlüğünde 1146 Terim Kayıtlı.