Deprem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Deprem nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Coğrafya Terimi Olarak Deprem

1- Yerküre içerisindeki kırık(fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer değiştirme hareketinden kaynaklanan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsması olayına deprem denir.

2- Yerkabuğunun derinliklerinde doğal nedenlerle oluşan salınım ve titreşim hareketleridir. Yeryüzünün belirli yerlerinde sıklıkla deprem görülür. Buralara deprem kuşakları denir.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Deprem

1- Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele.

2- Yerkabuğunu oluşturan plakaların zayıf bölgelerinde meydana gelen kırıklar sonucu yer kabuğunda meydana gelen sarsıntı.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimi Olarak Deprem

Aniden oluşan ve yerkabuğu kaynaklı sarsıntılar.

Güvenli Yaşam / Doğal Afet Terimleri Sözlüğü

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Deprem

Genellikle bir fay kırılması sonucunda ortaya çıkan sismik enerjinin yarattığı yer sarsıntısı.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Deprem Terimi Olarak Deprem

1. Yerküre içerisindeki kırık (fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer değiştirme hareketinden kaynaklanan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsması olayına deprem denir.

2. Tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun kırılması sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü kuvvetle sarsması olayı.

Deprem Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Deprem terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Deprem ile ilgili benzer terimler:

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) : Ülkemizin deprem olayı gerçeğinden hareketle, depremden korunmak, deprem zararlarını azaltm... devamını oku

Sıvılaşma : Suya doygun ince taneli kum ve siltli katmanların; sarsıntının (depremin) etkisi ile boşluk... devamını oku

Hiposantr (İç Merkez) : Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Aynı zamanda iç merkez olarak ta... devamını oku

Deprem Merkez Üssü : Deprem odak noktasının yeryüzündeki iz düşümü. Genel olarak depremin en kuvvetli hissedildi... devamını oku

Deprem Riski : Deprem tehlikesinin gerçekleşmesi durumunda, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıpların meydan... devamını oku

Jeoloji : Yerbilimi, jeoloji Yunanca Geo (Yer) ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana g... devamını oku

Öncü Deprem : Belirli büyüklükteki bir deprem öncesinde aynı zonda meydana gelmiş daha küçük magnitüdlü d... devamını oku

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı : Belediye ve mücavir alan sınırları içinde sanayi alanları, ticaret alanları, teknolojik par... devamını oku