Açıklamalı Türkçe Deprem Terimleri Sözlüğü

AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi (AFAD TDVM): Sismik ağ işleten kurum, kuruluş, üniversite ve araştırma merkezleri tarafı... devamını oku

Afet Tehlike Haritası: Deprem, sel, çığ, heyelan, kuraklık, tıbbi jeolojik faktörler, tehlikeli ma... devamını oku

Aktif Fay: Gelecekte deprem oluşturmaya riski çok yüksek olan fay.... devamını oku

Aletsel Dönem Depremleri: 1900’den günümüze aletsel ölçümlerle kaydedilen depremler.... devamını oku

Alüvyon: Suyun biriktirdiği kil, silt, kum, çakıl, taş ve jeolojik aşınma sonucu ort... devamını oku

Ana Şok: Bir bölgede bir deprem serisi içinde meydana gelen en büyük deprem. Bu depr... devamını oku

Ani Gelişen Afet: Deprem, fırtına, hortum, çığ, kaya düşmesi, volkan, yangın, heyelan, ani se... devamını oku

Artçı Deprem: 1. Ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana şoku izleyen daha küçük sars... devamını oku

Asismik: Sismik faaliyet veya depremlerin olmaması durumu.... devamını oku

Astenosfer: Litosferin (taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü.... devamını oku

Azalım İlişkisi: Genel olarak kuvvetli yer hareketinin ivmesi, hızı veya şiddetini, depremin... devamını oku

Beklenen En Büyük Deprem: Jeolojik ve sismolojik verilere dayanarak belirli bir deprem kaynak zonu iç... devamını oku

Beklenen En Şiddetli Deprem: Yapıların depreme dayanıklı olarak yapılabilmesi için tasarım hesapları yap... devamını oku

Benioff Zonu: Derin deniz hendeklerinden manto içine sarkan eğimli deprem zonu( Hugo Beni... devamını oku

Çekiçleme Etkisi: Bitişik durumda olan binaların kat adetlerinin veya döşeme seviyelerin fark... devamını oku

Çök-Kapan-Tutun: Kapalı mekânlarda deprem sırasındaki davranış biçiminin esasını ifade eden ... devamını oku

Çöküntü Depremler: Yer altındaki boşlukların, kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli ara... devamını oku

Deprem: 1. Yerküre içerisindeki kırık (fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiş... devamını oku

Deprem Bölgesi: Fay hattı geçen, deprem oluşma riskinin yüksek olduğu bölgelere deprem bölg... devamını oku

Deprem Dalgası: 1. Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretili... devamını oku

Deprem Danışma Kurulu (DDK): Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak f... devamını oku

Deprem Fırtınası: Sınırlı bir alan ve belli bir sürede çok sayıda deprem meydana gelmesi. Büy... devamını oku

Deprem Habercisi: Deprem öncesinde, kaynak zonlarında ölçülen veya gözlenen arz manyetik ve e... devamını oku

Deprem İvmesi: Deprem yer hareketi hızının birim zamandaki değişim değeri. Birimi ‘gal’ ol... devamını oku

Deprem Kaydı: Depremlerin, nükleer patlamaların vb. olayların yeryüzünde yol açtığı sarsı... devamını oku

Deprem Kaynak Zonu: Değişik yön ve doğrultuda birden çok diri fay veya fay parçalarından oluşan... devamını oku

Deprem Kestirimi: Gelecekte olabilecek bir depremin yeri, zamanı ve büyüklüğünün bilimsel ola... devamını oku

Deprem Kuşağı: Tektonik levha (plaka) sınırlarında oluşan ve bu sınırlar boyunca büyük dep... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Deprem Terimleri Sözlüğünde 92 Terim Kayıtlı.