Açıklamalı Türkçe Deprem Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 91 Açıklamalı Deprem Terimi Listelendi.

Jeoloji:Yerbilimi, jeoloji Yunanca Geo (Yer) ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşim...devamını oku

Levha:Yer kabuğunu meydana getiren hareket hâlinde bulunan kırılgan parça. Levhala...devamını oku

Sismoloji:Depremlerin oluş nedenleri, deprem dalgalarının yerküre içinde nasıl yayıldı...devamını oku

Deprem:1. Yerküre içerisindeki kırık (fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değişt...devamını oku

Odak Derinliği:Deprem enerjisinin açığa çıktığı noktanın yeryüzüne olan en kısa uzaklığı....devamını oku

Alüvyon:Suyun biriktirdiği kil, silt, kum, çakıl, taş ve jeolojik aşınma sonucu orta...devamını oku

Manto:Dünyamızın iç kısmında yer alan ve Litosfer ile Çekirdek arasında kalan ve k...devamını oku

Heyelan:Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağış...devamını oku

Artçı Deprem:1. Ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana şoku izleyen daha küçük sarsı...devamını oku

Richter Ölçeği:Bilim adamı Charles Francis Richter tarafından geliştirilen ve depremlerin a...devamını oku

Levha Tektoniği:Yerkürenin dış kısmını oluşturan ve levha veya plaka adı verilen büyük kütle...devamını oku

Astenosfer:Litosferin (taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü....devamını oku

Tektonik Deprem:Yerkabuğunun hareketi sonucu levha sınırlarında oluşan deprem. Dünyada ve Tü...devamını oku

Tsunami:Japonca'da "liman dalgası" anlamına gelen tsunami sözcüğü; okyanus ya da den...devamını oku

Sıvılaşma:Suya doygun ince taneli kum ve siltli katmanların; sarsıntının (depremin) et...devamını oku

Magnitüd:Depremde açığa çıkan enerjinin bir ülçüsüdür. Prof. Richter, episantrdan 100...devamını oku

Deprem Merkez Üssü:Deprem odak noktasının yeryüzündeki iz düşümü. Genel olarak depremin en kuvv...devamını oku

Zorunlu Deprem Sigortası:Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel ...devamını oku

Deprem Şiddeti:Depremlerin insanlar, çevre, yapılar ve doğa üzerinde meydana getirdiği etki...devamını oku

Sismometre:Sismik enerjiyi elektrik voltajına çeviren sismik kayıt aleti veya sistemi. ...devamını oku

Deprem Dalgası:1. Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir...devamını oku

Sismik Boşluk:Aktif bir fay zonunun uzun süre deprem üretmeyen kısmı. Bu kısımlardaki uzun...devamını oku

Jeofizik:Yerkürenin ve onu çevreleyen atmosferi ile uzay ortamındaki gezegenlerin, uy...devamını oku

Öncü Deprem:Belirli büyüklükteki bir deprem öncesinde aynı zonda meydana gelmiş daha küç...devamını oku

Mücbir Sebep:İnsan iradesi, gücü ve müdahalesiyle önüne geçilemeyen deprem, yıldırım, kas...devamını oku

Depremin Enerjisi (Sismik Enerji):Es=joules birimi ile sismik dalgalarda yayılan enerji. Söz konusu enerji, ge...devamını oku

Çekiçleme Etkisi:Bitişik durumda olan binaların kat adetlerinin veya döşeme seviyelerin farkl...devamını oku

Yapı Hasar Tespiti:Bir afet sonrasında yapıların görmüş olduğu hasarların teknik ekipler tarafı...devamını oku

Diğer Deprem Terimleri

[1]2 3 4

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Deprem Terimleri Sözlüğünde 91 Terim Kayıtlı.