Açıklamalı Türkçe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Ab: Su. Marifet, İlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-i âzam, tümel akıl.... devamını oku

Aba: Kısa bir nevi gömlek olup, dizden biraz aşağı iner üst tarafında, baş ve ya... devamını oku

Âbâ-i Ulviyye: Arapça yüce, ulvi babalar demektir.... devamını oku

Âbad: Şen, bayındır. Sonsuz gelecek zamanlar.... devamını oku

Abadî: Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. (Abadı Mehmet Çelebi. Türk hukuk bilgini)... devamını oku

Abâdile: Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fı... devamını oku

Abaka Han: İlhanlı hükümdarı Hülagu'nun oğlu.... devamını oku

Abası Kırk Yerinden Yamalı: Dervişlerin abalarının yırtık pırtık olmasını ifade eder... devamını oku

Âbâu'l Ahval: Arapça, hallerin babaları demektir.... devamını oku

Abay: Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. (Abay Kunanbayoğlu. Kazak Türk şiirinin kur... devamını oku

Abaza: Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesinde yaşayan müslüman bir halk. - Abaza Hasan Pa... devamını oku

Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarınd... devamını oku

Abbas: Peygamber (sav)'in amcalarından birisi, Mekke fethedilmeden önce müslüman o... devamını oku

Abbasiye: Ebu'l-Abbas Ahmet b. Muhammed b. Abdurrahman b. Ebi Bekri'l-Ensari'l-Endelu... devamını oku

Abd: 1-Kul. 2-Köle... devamını oku

Abdal: Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu meyand... devamını oku

Abdest: 1- Namaz ve diğer bâzı ibâdetlerin yerine getirilebilmesi için yapılması lâ... devamını oku

Abdest Bozmak: 1. İdrar veya dışkı yapmak için ayakyoluna, helâya gitme. 2. Yellenmek.... devamını oku

Abdiyyet: Kulluk makamı. Evliyâlığın en yüksek makâmı, derecesi. İyilikleri Allahü te... devamını oku

Abdu'l Âhir: Her şeyin sonunda Allah'ın varlığının devam etmesi, bulunması, O'nun el-Âhi... devamını oku

Abdu'l Alîm: El-Alîm, hakkıyla bilen demektir. Düşünme ve öğrenme söz konusu olmaksızın,... devamını oku

Abdu'l Aliyy: El-Aliyy, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce demektir.... devamını oku

Abdu'l Azîm: El-Azim, azamet sahibi anlamınadır.... devamını oku

Abdu'l Aziz: El-Azîz, yenilmeyen yegâne galip, izzet sahibi anlamınadır.... devamını oku

Abdu'l Bâ'is: Ölümden sonra dirilten demekter.... devamını oku

Abdu'l Bâki: Allah'ın bekasını gösterip fena-i külle erdiğinde onunla baki kıldığı kuldu... devamını oku

Abdu'l Bârî: Canlıları güzel bir şekilde yaratan demektir.... devamını oku

Abdu'l Bâsit: Rızkı genişleten veya ruhları bedenlere yayan demektir.... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde 1537 Terim Kayıtlı.