Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Karakter: Edebiyat ürünlerinde olayın ya da anlatının içinde yer alan kişilerin huy ve... devamını oku

Estetik: Güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini inceleyen bilim ve bilgi ... devamını oku

Tür: Edebiyatta ortaya konan eserlerin konu ve hedef kitlesi açısından sınıflandı... devamını oku

Konferans: Hitabet türü içinde yer alan, herhangi bir konuda dinleyenleri aydınlatıp bi... devamını oku

Rücû: Divan edebiyatı sanatlarından. Bir düşünceyi daha güçlü hale getirmek için, ... devamını oku

Sanat: Bir duygunun, bir tasarımın, bir düşünce ya da güzelliğin biçimlendirilip an... devamını oku

Adaptasyon: Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uya... devamını oku

Plan: Bir konuşma ya da yazıda söyleneceklerin ilgi ve önem derecesine göre sırala... devamını oku

Perde: Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad.... devamını oku

Üslup: Bir yazarın duygu, düşünce ve eylemlerini kendine özgü anlatış yolu, anlatım... devamını oku

Ekspresyonizm: Dışavurumculuk.... devamını oku

Analiz: Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme. Bir edebi eserin analizi, ... devamını oku

Terim: Bir bilim ve sanat dalıyla ilgili kavramları karşılayan sözcüklere verilen a... devamını oku

Döşeme: Türk halk hikayelerinin başında geçen seçili sözler. Ayaklı saya da denir. A... devamını oku

Gözlem: Olaylara, olgulara, varlıklara inceleyici gözle bakmak ve onların belirleyic... devamını oku

Ağız: Bir anadilin herhangi bir şivesi içinde var olan söyleyiş farkıdır. Ağız, b... devamını oku

Biyografi: Bir kişinin yaşamını ve eserlerini, nesnel bir bakışla anlatan eser.... devamını oku

Ulama: Bir sözcüğün son sesiyle onun ardından gelen sözcüğün önsesinin kaynaşmasına... devamını oku

Açıklık: Bir metinde belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay, anlaşılır, herh... devamını oku

Fars: 1- İlkel, basit güldürme ögelerinden yararlanılarak, kimi kez inanırlığın sı... devamını oku

Tasavvuf: 1. İslam dininde varlık birliğini temel alan, Panteizmi ana düşünce olarak b... devamını oku

Metin: Bir yazıyı oluşturan ses, sözcük, cümle, birbirini izleyen cümleler bütünü v... devamını oku

Portre: Bir kimseyi fiziksel görünümü, ruhsal durumu yönünden en belirleyici özellik... devamını oku

İkmal: Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak. Her iki cümlenin ö... devamını oku

Şive: Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre farklı biçimlerde konuşulma özelli... devamını oku

İnsicam: Sözün düzgün, tutarlı ve birbirine bağlanak söylenmesi. Sözcükler titizlikle... devamını oku

Tema: Öğretici veya edebî bir eserin bütününde (özellikle şiirde) işlenen konu, dü... devamını oku

İstihdam: Anlamla ilgili sanatlardandır. İki anlamı olan bir kelimeyi, bu iki anlama g... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.