Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Abdal: Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozanların... devamını oku

Absolutizm: Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir edebînin varlığına ve değ... devamını oku

Abstre: Bir kitabın özeti.... devamını oku

Absürt: Anlamsal öğeleri birbiriyle bağdaşmayan… Mantık açısından mantık kuralların... devamını oku

Acaib-i Seb'a-i Alem: Dünyanın Yedi Harikası. Piramitler/ Mısır, Asma Bahçeler/ Babil, Artemis ... devamını oku

Acem Koşması: Âşıkların, özellikle Anadolu'nun kimi yörelerinde Azerbaycan'a özgü bir ezg... devamını oku

Açık Hece: Türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. Örneğin a-na-do-... devamını oku

Açık Mektup: Bir kişiye seslenen ancak başkalarının da okuması için gazete veya dergiler... devamını oku

Açıklama: Edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek iç... devamını oku

Açıklık: Bir metinde belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay, anlaşılır, her... devamını oku

Adaptasyon: Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uy... devamını oku

Adapte: Herhangi bir dilde yazılmış bir eseri, başka bir dile yer ve kişi adlarını ... devamını oku

Aed: Eski Yunanlılarda şiirlerini lirle söyleyen saz şairlerine verilen ad.... devamını oku

Afrozim: Çeşitli konularda mutlak bilinmesi gereken ana özellikleri kısa, açık ve an... devamını oku

Ağıt: 1. Bir ölünün, gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini; arkada b... devamını oku

Ağız: Bir anadilin herhangi bir şivesi içinde var olan söyleyiş farkıdır. Ağız, ... devamını oku

Ahreb Ve Ahrem: Rubai vezinlerinin ana ölçüsüdür. Mef'ulü ile başlayanlara ahreb, mef'ulün ... devamını oku

AhsenüL Kasas: Kıssaların, hikayelerin en güzeli. Bu deyim, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi... devamını oku

Akd Ü Hall: Düğümleme ve çözülme. Divan edebiyatında nesir bir eseri nazma çevirmeye ak... devamını oku

Akıcılık: Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için anlatılmak i... devamını oku

Aklektizm: Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşmayanları bir yana bırakma eğilim... devamını oku

Akrostiş: 1- Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığı... devamını oku

Aks-i Müfred: Bir sözcükteki harflerin sondan başa doğru alınması halinde yine anlamlı bi... devamını oku

Aks, Akis: Bir cümlede, bir dizede iki sözcüğün ya da sözcük topluluklarının yerleri d... devamını oku

Aksan: Vurgu demektir. Söyleyiş farkını belirtmek için bazı seslerin üzerine konur... devamını oku

Aksiyon: Bir edebi eserde olguların akışıdır. Örneğin bir romandaki aksiyon, tanımla... devamını oku

Alafranga: Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıt... devamını oku

Alaka: İlgi. Bir sözcüğü gerçek anlamının dışında bir anlamda (mecazi) kullanmak i... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 745 Terim Kayıtlı.