Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 740 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Karakter:Edebiyat ürünlerinde olayın ya da anlatının içinde yer alan kişilerin huy ve...devamını oku

Estetik:Güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini inceleyen bilim ve bilgi ...devamını oku

Konferans:Hitabet türü içinde yer alan, herhangi bir konuda dinleyenleri aydınlatıp bi...devamını oku

Tür:Edebiyatta ortaya konan eserlerin konu ve hedef kitlesi açısından sınıflandı...devamını oku

Ekspresyonizm:Dışavurumculuk....devamını oku

Plan:Bir konuşma ya da yazıda söyleneceklerin ilgi ve önem derecesine göre sırala...devamını oku

Rücû:Divan edebiyatı sanatlarından. Bir düşünceyi daha güçlü hale getirmek için, ...devamını oku

Perde:Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad....devamını oku

Sanat:Bir duygunun, bir tasarımın, bir düşünce ya da güzelliğin biçimlendirilip an...devamını oku

Ağız:Bir anadilin herhangi bir şivesi içinde var olan söyleyiş farkıdır. Ağız, b...devamını oku

Ulama:Bir sözcüğün son sesiyle onun ardından gelen sözcüğün önsesinin kaynaşmasına...devamını oku

Biyografi:Bir kişinin yaşamını ve eserlerini, nesnel bir bakışla anlatan eser....devamını oku

Gözlem:Olaylara, olgulara, varlıklara inceleyici gözle bakmak ve onların belirleyic...devamını oku

Adaptasyon:Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uya...devamını oku

Terim:Bir bilim ve sanat dalıyla ilgili kavramları karşılayan sözcüklere verilen a...devamını oku

Tecelli:Bildirme, görünme. Tasavvuf düşüncesine ve bu düşünüşü benimsemiş kimselere ...devamını oku

Ritim:1- Şiirde, hecelerdeki vurgu, uzunluk, kısalık, kalınlık, incelik, yükseklik...devamını oku

İştikrar:Sözle ilgili sanatlardandır. Aynı kökten türeyen veya aynı köke bağlı harfle...devamını oku

Tasavvuf:1. İslam dininde varlık birliğini temel alan, Panteizmi ana düşünce olarak b...devamını oku

Üslup:Bir yazarın duygu, düşünce ve eylemlerini kendine özgü anlatış yolu, anlatım...devamını oku

Fars:1- İlkel, basit güldürme ögelerinden yararlanılarak, kimi kez inanırlığın sı...devamını oku

Parodi:Ağırbaşlı, ciddi bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü, biçimsel özellikleri...devamını oku

Analiz:Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme. Bir edebi eserin analizi, ...devamını oku

Makale:1- Bir sonuca varmak amacıyla herhangi bir konuda bir düşünceyi, görüşü açık...devamını oku

Destan:1. Yunanca Epos şiirinin karşılığı olan bu kavram, toplumların belleklerinde...devamını oku

Portre:Bir kimseyi fiziksel görünümü, ruhsal durumu yönünden en belirleyici özellik...devamını oku

Hak:Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır....devamını oku

Tema:Öğretici veya edebî bir eserin bütününde (özellikle şiirde) işlenen konu, dü...devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 740 Terim Kayıtlı.