Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Karakter: Edebiyat ürünlerinde olayın ya da anlatının içinde yer alan kişilerin huy ve... devamını oku
Estetik: Güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini inceleyen bilim ve bilgi ... devamını oku
Tür: Edebiyatta ortaya konan eserlerin konu ve hedef kitlesi açısından sınıflandı... devamını oku
Konferans: Hitabet türü içinde yer alan, herhangi bir konuda dinleyenleri aydınlatıp bi... devamını oku
Rücû: Divan edebiyatı sanatlarından. Bir düşünceyi daha güçlü hale getirmek için, ... devamını oku
Sanat: Bir duygunun, bir tasarımın, bir düşünce ya da güzelliğin biçimlendirilip an... devamını oku
Adaptasyon: Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumun yaşayışına, inançlarına uya... devamını oku
Perde: Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad.... devamını oku
Plan: Bir konuşma ya da yazıda söyleneceklerin ilgi ve önem derecesine göre sırala... devamını oku
Ekspresyonizm: Dışavurumculuk.... devamını oku
Üslup: Bir yazarın duygu, düşünce ve eylemlerini kendine özgü anlatış yolu, anlatım... devamını oku
Analiz: Bir bütünü parçalarına ayırarak detaylı inceleme. Bir edebi eserin analizi, ... devamını oku
Döşeme: Türk halk hikayelerinin başında geçen seçili sözler. Ayaklı saya da denir. A... devamını oku
Terim: Bir bilim ve sanat dalıyla ilgili kavramları karşılayan sözcüklere verilen a... devamını oku
Gözlem: Olaylara, olgulara, varlıklara inceleyici gözle bakmak ve onların belirleyic... devamını oku
Ağız: Bir anadilin herhangi bir şivesi içinde var olan söyleyiş farkıdır. Ağız, b... devamını oku
Biyografi: Bir kişinin yaşamını ve eserlerini, nesnel bir bakışla anlatan eser.... devamını oku
Ulama: Bir sözcüğün son sesiyle onun ardından gelen sözcüğün önsesinin kaynaşmasına... devamını oku
Tasavvuf: 1. İslam dininde varlık birliğini temel alan, Panteizmi ana düşünce olarak b... devamını oku
Açıklık: Bir metinde belirtilmek istenen duygu ve düşüncelerin kolay, anlaşılır, herh... devamını oku
Fars: 1- İlkel, basit güldürme ögelerinden yararlanılarak, kimi kez inanırlığın sı... devamını oku
Portre: Bir kimseyi fiziksel görünümü, ruhsal durumu yönünden en belirleyici özellik... devamını oku
Metin: Bir yazıyı oluşturan ses, sözcük, cümle, birbirini izleyen cümleler bütünü v... devamını oku
İnsicam: Sözün düzgün, tutarlı ve birbirine bağlanak söylenmesi. Sözcükler titizlikle... devamını oku
Şive: Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre farklı biçimlerde konuşulma özelli... devamını oku
İkmal: Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak. Her iki cümlenin ö... devamını oku
Tema: Öğretici veya edebî bir eserin bütününde (özellikle şiirde) işlenen konu, dü... devamını oku
İstihdam: Anlamla ilgili sanatlardandır. İki anlamı olan bir kelimeyi, bu iki anlama g... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.