Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Mitoloji: 1. Tarih öncesine ait efsaneleri, masalları inceleyen bilim. 2. Mitleri, ... devamını oku
Makale: 1- Bir sonuca varmak amacıyla herhangi bir konuda bir düşünceyi, görüşü açık... devamını oku
Hak: Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır.... devamını oku
Dramatik Örgü: Tiyatro eserlerindeki olay örgüsü.... devamını oku
Durak: Hece vezniyle yazılmış şiirlerde dizelerin belli bölümlere ayrıldığı yerler.... devamını oku
Tecelli: Bildirme, görünme. Tasavvuf düşüncesine ve bu düşünüşü benimsemiş kimselere ... devamını oku
Ritim: 1- Şiirde, hecelerdeki vurgu, uzunluk, kısalık, kalınlık, incelik, yükseklik... devamını oku
Parodi: Ağırbaşlı, ciddi bir yapıtın tümünü ya da bir bölümünü, biçimsel özellikleri... devamını oku
Vurgu: 1- Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha ... devamını oku
İştikrar: Sözle ilgili sanatlardandır. Aynı kökten türeyen veya aynı köke bağlı harfle... devamını oku
Yalınlık: Süsten ve zorlamadan uzak, açık, kolayca anlaşılabilen anlatım niteliği.... devamını oku
Destan: 1. Yunanca Epos şiirinin karşılığı olan bu kavram, toplumların belleklerinde... devamını oku
Halkçılık: Fransız edebiyatında, 1929 yılında Leon Lemonnier ve Andre Therive'nin öncül... devamını oku
Otobiyografi: Bir kimsenin kendi hayatını yazdığı eser. Biçim ve içeriğiyle bir edebi değe... devamını oku
Eda: Söz ve yazıdaki ifade şekli, uslup tarzı, anlatış yolu. Belagatçılar bunun h... devamını oku
Ayak: Halk şiirinde kafiye yerine kullanılan terim.... devamını oku
Divan: Divan edebiyatında şairlerin belli bir düzene göre şiirlerinin toplandıkları... devamını oku
Operet: Seyirciyi eğlendirmek için gösterilen, konusunu daha çok gülünç olaylardan a... devamını oku
Bab: Bir edebi eserin düzenlenmesinde, konuların ele alınıp işlenmesine göre ayrı... devamını oku
Melodram: İlkçağlarda, özellikle eski Yunan'da kimi bölümlerinde müzik çalınan, yer ye... devamını oku
Fabl: 1- Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen öğre... devamını oku
Fasıl: Ayırma, bölme. Bir kitabın bölümlerinin her biri. Mevsim mânâsına da gelir... devamını oku
Masal: 1- Hayalî olayları anlatan olağanüstü ögelerle bezenmiş, anonim nitelik taşı... devamını oku
Tekke: Dayanmak, dayanılacak yer anlamı taşıyan bu sözcük, aslında bir tarikata ... devamını oku
Fıkra: İçinde güldürü ögesi bulunan kısa öyküler için kullanılan fıkra, gazete çevr... devamını oku
Âşık: Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutk... devamını oku
Feeri: Kahramanları melek, cin, şeytan… gibi varlıklardan meydana gelen masalların ... devamını oku
Realizm: 19. yüzyılın ikinci yarısında, romantizme tepki olarak doğan akım, gerçekçil... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.