Açıklamalı Türkçe Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 749 Açıklamalı Edebiyat Terimi Listelendi.

Doğalcılık (Natüralizm): 19. yy sonu ve 20. yy başında etkili olmuştur. Edebiyatta gerçeklik geleneği... devamını oku
Nazım Birimi: Manzume ve şiirlerde, anlam bütünlüğü gösteren, yapıyı oluşturan, kendi için... devamını oku
Özleştirme: Türkçenin, yabancı dillerden türlü nedenlerle aldığı yabancı kökenli sözcükl... devamını oku
Metin Donanımı: Bir metni oluşturan, metin dokusu içinde yer alan yazınsal, toplumsal, tarih... devamını oku
Anakronizm: 1- Meydana geliş tarihi kesin olarak bilinen bir olayı yaşadığı zaman belli ... devamını oku
İksar: Kusur sayılan sanatlardandır. Bir düşünceyi gereksiz şekilde uzatılan ve tek... devamını oku
Paragraf: Bir fikrin işlendiği yazı bölümü. Bir veya birkaç cümleden meydana gelebilir... devamını oku
Tevârüd: İki şairin birbirinden habersiz aynı mısrayı veya beyti tesadüfen yazması.... devamını oku
Modernleşme: Geleneksel toplumların modernizme ulaşmalarına imkân veren süreçlerin ve uyg... devamını oku
Şebi yelda: En uzun gece.... devamını oku
Epope: Kahramanlık konusunu işleyen uzun şiirler. Kelimenin aslı "konuşma, nutuk, s... devamını oku
Sarma Kafiye: Dört mısralık bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlükte birinci ile dördü... devamını oku
Rubai: Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan... devamını oku
Söz Sanatları: Edebi sanatlar: Edebiyat yapıtlarını etkili ve güzel kılmak amacıyla başvuru... devamını oku
Göz Uyağı: Yazımları fonetik olmayan dillerde ses yönünden uyaklı olmadıkları halde, so... devamını oku
Garabet: Dilden düşmüş veya çok az kullanılıp henüz ayılmamış kelimelerin kullanılmas... devamını oku
Fecr-i Ati Edebiyatı: "Sanat şahsi ve mahremdir" ilkesinden yola çıkarak 1908'den sonra yayımlanma... devamını oku
Sebk-i Hindî: Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûbu" an... devamını oku
Çokanlamlılık: Bir sözcüğün birden fazla anlamı yansıtır duruma gelmiş olma durumu.... devamını oku
Cevaz-Î Edebî: Sözcüğü vezne uydurmak amacıyla bazı değişikliklerle kullanılması, hecelerin... devamını oku
Şeb-i yelda: En uzun gece.... devamını oku

Diğer Edebiyat Terimleri

İlk Sayfa ... 23 24 25 26 [27]

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Edebiyat Terimleri Sözlüğünde 749 Terim Kayıtlı.