Açıklamalı Türkçe Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 552 Açıklamalı Eğitim-Öğretim Terimi Listelendi.

Karakter:1. Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik. 2. Bir organizman...devamını oku

Grup:Etkileşim içinde bulunan üyelerin oluşturduğu topluluk....devamını oku

Süreç:1. Bir amaca yönelmiş olan sürekli değişimlerin tümü. 2. Olayların zaman ...devamını oku

Blok:Küçük çocukların yapım, yaratma ve imgeleme güçlerini geliştirmeye yardımcı ...devamını oku

Empati:Kendini karşısındaki kişinin yerine koyarak, onun duygu ve düşüncelerini anl...devamını oku

Değer:1. Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı...devamını oku

İş:Birbiriyle kısmen ilişkili ve belirli bir süreyi dolduracak kadarı bir araya...devamını oku

İletişim:Bir düşüncenin, bir duygunun yüz anlatımı, el, kol ve baş hareketleri, konuş...devamını oku

Evren:1. Var olan şeylerin insan zekâsıyla kavranabilen bütünü ve özellikle gök va...devamını oku

Nitelik:Bir kişinin zihinsel yetkinliği, bilgi-becerisi, ruhsal sağlığı ve ahlaki no...devamını oku

Adaptasyon:Piaget'e göre, bireyin çevresiyle etkileşerek, çevreye ve çevresindeki değiş...devamını oku

Kültür:Doğanın yarattıklarına karşılık insanoğlunun ortaya koyduğu maddi, manevi he...devamını oku

Altyapı:Eytişimsel dünya görüşüne göre toplumun temelini oluşturan ve siyasa, hukuk,...devamını oku

Çevre:1. Bireyi etkileyen canlı ve cansız varlıklar ile bütün güç ve koşulların to...devamını oku

Maarif:1.Bilgi ve kültür. 2. Öğretim ve eğitim sistemi....devamını oku

Bölüm:1. Bir okul ya da üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğiti...devamını oku

Bilim:1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yön...devamını oku

Erişi:Bir eğitim programındaki girdiler ile çıktılar arasındaki program hedefleri ...devamını oku

Ceza:Yapılan bir davranışın sonucunda, organizma için olumsuz durum ortaya çıkara...devamını oku

Değişken:1. Bir evreni temsil eden deneklerin değişebilen özelliği. 2. Nicelik ve...devamını oku

Norm:Gruptaki etkileşim sürecinde ortaya çıkan ve üyelerin grup içinde nasıl davr...devamını oku

Denek:Üzerinde, deney, araştırma, ölçme, sayısal işlem ve değerlendirme yapılan ki...devamını oku

Proje:Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya kon...devamını oku

İlke:İki ya da daha fazla kavram arasındaki ilişkiyi belirten cümleler....devamını oku

Kavram:1. Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce. 2. Bir o...devamını oku

Final:Dönem sonu sınavı....devamını oku

Yöntem:1. Bir sorunu çözmek, bir deneyi sonuçlandırmak, bir konuyu öğrenmek ya da ö...devamını oku

Rüştiye:Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu....devamını oku

Diğer Eğitim-Öğretim Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğünde 552 Terim Kayıtlı.