Açıklamalı Türkçe Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

Abiyotik Faktörler: Bir ekosistemde bulunan bütün cansız varlık ve faktörleri ifade eder. Bunla... devamını oku

Absorbsiyon: Gaz, ısı veya ışığın canlılar ya da cansız maddeler tarafından emilerek tut... devamını oku

Adaptasyon: Bir canlının belirli biyotik ve abiyotik koşullara sahip bir ortamda yaşaya... devamını oku

Agroekoloji: Sürdürülebilir tarım bilimi demektir. "Doğal Tarım, Organik Tarım, Entegre ... devamını oku

Agroekosistem: Doğal ekosistemin bozularak insan eliyle tarım kültürüne açılan alanlarda e... devamını oku

Agroloji: Tarım ürünlerinin verimliliği ile ilgili olarak topraklarının oluşumu, anal... devamını oku

Agronomi: Tarla ürünlerinin özellik ve kalitelerinin ıslah ve yetiştirme tekniği konu... devamını oku

Allelopati: Bitkilerin bulundukları ortama bazı maddeler salgılayarak, kendilerinden so... devamını oku

Antropojen Kirlilik: Bilinmeden yapılan kusurlar sonucunda ortaya çıkan kirliliklere verilen isi... devamını oku

Atığın Yeniden İşlenmesi: Yeniden kullanmak amacıyla atık maddelerin toplanması ve işleme tabi tutulm... devamını oku

Atık: Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan, sıvı, katı, ga... devamını oku

Aurofit - Epifit: Tüm organları toprak üstünde bulunan bitkilere verilen isimdir. Bunlar hava... devamını oku

Autekoloji - Birey Ekolojisi: Herhangi bir türe ait bireylerin çevre faktörleri ile karşılıklı ilişkileri... devamını oku

Azot Bağlanması: Mineral azotun organik bileşikler haline çevrilmesi veya insanlar ve hayvan... devamını oku

Baskın Tür: Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından öne çıkan türlere baskın tür de... devamını oku

Besin Maddesi: Organizmalar tarafından alınan, büyümeyi sağlayan, eskiyen dokular onaran, ... devamını oku

Besin Zinciri: Yeşil bitkilerce üretilen organik maddelerin farklı canlı organizmalar arac... devamını oku

Bitki Ekolojisi: Bitkilerin kendi aralarında ve bulundukları ortamdaki canlı ve cansız çevre... devamını oku

Bitki Formasyonu: Şekil ve dış görünüşleri birbirine benzeyen bitki türlerinin oluşturdukları... devamını oku

Bitki Gelişimi: Doğal vejetasyon oluşurken, bir arazi parçasının birçok bitki grupları tara... devamını oku

Bitki Örtüsü: Hayvanların yararlanıp, yararlanamadıklarına bakılmaksızın, bir arazi parça... devamını oku

Bitki Topluluğu: Uyum gösterdikleri belirli bir habitatta beraberce yetişen, birbirleri ve ç... devamını oku

Biyocoğrafya: Biyoloji biliminin bir kolu olup, Dünya üzerinde bitki ve hayvanların yayıl... devamını oku

Biyoekoloji: Bir türe ait bireylerin kendi aralarındaki ve çevreleri ile olan ilişkileri... devamını oku

Biyokütle Enerjisi: Bir biokütledeki organik atıklar, bitkiler yâda ağaç gibi organik maddelerd... devamını oku

Biyolojik Çeşitlilik: Organizmaların çeşitlerinin alan ya da hacim birimi başına sayısı; belli bi... devamını oku

Biyolojik Denge: Bir toplum içinde yaşayan bireyler arasındaki dengedir. Enerji ve besin mad... devamını oku

Biyolojik Mücadele: Zararlıların mücadelesinde, doğal düşmanların insanlar tarafından kullanıla... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde 197 Terim Kayıtlı.