Açıklamalı Türkçe Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 197 Açıklamalı Ekoloji - Çevre Terimi Listelendi.

Tür:Canlılar sistematiğinde cinslerin taksonomik alt birimleridir. Türleri oluşt...devamını oku

Popülâsyon:1. Belirli sınırlar içinde yaşayan birbirleriyle karşılıklı ilişkiler içeris...devamını oku

Adaptasyon:Bir canlının belirli biyotik ve abiyotik koşullara sahip bir ortamda yaşayab...devamını oku

Ekoloji:Canlıların (organizmaların) birbirleriyle ve doğal çevreleriyle olan ilişkil...devamını oku

Döllenme:Bitkilerde dişicik tepesine gelen çiçek tozunun oluşturduğu, çim borusunun i...devamını oku

Atık:Çevrede başkalaşmaya yol açacak miktarda çevreye boşaltılan, sıvı, katı, gaz...devamını oku

Absorbsiyon:Gaz, ısı veya ışığın canlılar ya da cansız maddeler tarafından emilerek tutu...devamını oku

Makroklima:Bir bölge, bir ülke, hatta birkaç ülke gibi geniş bir alanda, küçük farklılı...devamını oku

Flora:Belli bir bölgeye adapte olmuş ve bu bölgede yaşamını sürdüren bitki toplulu...devamını oku

Çevre:İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ...devamını oku

Niş:Yaşam alanında kalıtsal özellikleri ile ilgili gerçekleştirdiği yaşamının de...devamını oku

Habitus:Bir bitki türünün belirli bir habitattaki; dik, yatık, yarı yatık, yuvarlak ...devamını oku

Çevre Kirliliği:Bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre öğeleri üze...devamını oku

Fizyoloji:Canlıları meydana getiren organların görevlerini ve bu görevlerin nasıl yapı...devamını oku

Tarım:Bitki yetiştirme ve hayvan yetiştirme, bitkisel ve hayvansal ürünleri elde e...devamını oku

Sistem:Birbirleriyle etkileşim içinde olan bağıntılı parçaların oluşturduğu bütüne ...devamını oku

Klimaks:Herhangi bir çevre koşulunda en iyi şekilde yetişen ve devamlılık gösteren b...devamını oku

Baskın Tür:Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından öne çıkan türlere baskın tür den...devamını oku

Taban Suyu:Toprak içerisinde sızan suyun geçirimsiz bir tabakaya ve ya ana kaya üzerind...devamını oku

Habitat:1. Popülâsyon içindeki bireylerin biyosfer tabakasındaki kalıtsal yapısına u...devamını oku

Meteoroloji:Atmosferik olayları, bunları idare eden doğa kanunlarını ve atmosferik olayl...devamını oku

Emisyon:Gaz ya da gaz ve partikül karışımlarının atmosfere verilmesi....devamını oku

Sosyabilite:Aynı türden bitkilerin küçük veya büyük bitki gruptan meydana getirebilme ve...devamını oku

Kserofitler:Kurak koşullarda yaşamlarını sürdürebilen, bitkiler grubuna verilen isimdir....devamını oku

Litosfer:Dünyanın canlıları taşıyan üst kabuk kısmına verilen isimdir. Karalar dünyas...devamını oku

Gen:Kendi kendini oluşturma özelliğine sahip, kromozomlara yerleşmiş protein mol...devamını oku

Mezofil:Ekolojik faktörlerin orta derecede bulunduğu yetişme ortamına verilen isimdi...devamını oku

Seleksiyon:Mevcut olan varyasyondan doğal ya da yapay olarak bazı özelliklere sahip ola...devamını oku

Diğer Ekoloji - Çevre Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Ekoloji - Çevre Terimleri Sözlüğünde 197 Terim Kayıtlı.