Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 828 Açıklamalı Ekonomi, Bankacılık Terimi Listelendi.

Bütçe:Gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi düşünülen gelir ve giderlerin ...devamını oku

Rücu:Geri dönme, cayma...devamını oku

Kâr:Ekonomik birimlerin belli bir faaliyeti sonunda dönem içi gelirlerinin, döne...devamını oku

Vergi:Kamu giderlerine gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılması gereken zorunl...devamını oku

Döviz:1- Ulusal para dışındaki tüm yabancı paralar ve bu para cinsinden değer taşı...devamını oku

Müteselsil:Birbirini izleyen, zincirleme anlamında kullanılır....devamını oku

Kapitalizm:Üretim araçlarının bireylerin elinde olduğu ve onlar tarafından kontrol edil...devamını oku

Bakiye:İki tarifi vardır: 1- Tüm borçlandırma ve alacaklandırmalar mahsup edilip e...devamını oku

İhracat:Ülkede üretilip başka bir ülkedeki alıcılara satılan mal ve hizmetler....devamını oku

İthalat:Bir başka ülkede üretilip ülke içinde satılan mal ya da hizmetler....devamını oku

Komisyon:Broker tarafından kesilen işlem maliyetidir....devamını oku

Havale:Bir para nakil işlemi. Bu işlem ile, bankanın bulunduğu şehirdeki diğer şube...devamını oku

Muhatap:1- Poliçe, çek veya benzeri bir senedi kabul ile veya ödemekle yükümlü gerçe...devamını oku

Rehin:Bir borcun ödenmesinin temini amacıyla borçlu tarafından alacaklıya verilen ...devamını oku

Tebliğ:Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar...devamını oku

Gayrimenkul:Taşınmaz mal...devamını oku

TEFE:Geçmişte piyasada oluşmuş çeşitli verilerin, bilgisayar ve grafikler yardım...devamını oku

Tüzel Kişi:Başlı başına bir varlık olmak üzere kurulan ve belirli amaç için meydana get...devamını oku

Fon:1- Para, mal, şirket sermayesi, kaynak, bir faaliyetin gerçekleştirilmesi iç...devamını oku

Yatırım:Belli bir getiri sağlamak amacıyla, belirli vadelerde birikimlerin yatırım a...devamını oku

Emisyon:Bir parayı, ticari senedi, çeki ve tahvili tedavüle koyma işlemine denir. Ge...devamını oku

Tasarruf:Gelirin, tüketime harcanmayıp biriktirilen kısmı....devamını oku

Talep:Belirli bir dönemde tüketicilerin hangi fiyata olursa olsun almak istedikler...devamını oku

Arz:Belirli bir dönemde üreticilerin hangi fiyata olursa olsun satmak istedikler...devamını oku

Tescil:Kayıtlı sermaye sistemine tabi anonim ortaklıklarda, sermaye artırımı işlem...devamını oku

Risk:İstenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığıdır....devamını oku

Enflasyon:1- Tüketici fiyatlarının arttığı ve satınalma gücünün eridiği ekonomik durum...devamını oku

Protesto:Bir vergiyi istemeyerek ödediğine dair mükellefin itirazı anlamına gelmekted...devamını oku

Diğer Ekonomi, Bankacılık Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 828 Terim Kayıtlı.