Açıklamalı Türkçe Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğü

A Tipi Yatırım Fonu: Hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarıdır. Portföy değerinin en az yüzde 25... devamını oku

A Tipi Yatırım Fonu Ortaklığı: Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kayd... devamını oku

Acenta: Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasa... devamını oku

Açığa Satış: Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.... devamını oku

Açığa Satış İşlemleri: Açığa satış; yatırımcının elinde karşılığı bulunmamasına rağmen fiyatların ... devamını oku

Açık: Bütçe veya ödemeler dengesinde negatif balanstır.... devamını oku

Açık Bütçe: Gideri gelirini aşan bütçedir.... devamını oku

Açık Pazar: Serbest piyasa yerine kullanıldığı gibi yabancı üreticilerin mallarını serb... devamını oku

Açık Piyasa İşlemi: Merkez Bankası'nın para değerinde kararlılık sağlamak amacı ile giriştiği p... devamını oku

Açık Piyasa İşlemleri: (APİ) (Open Market Operations) Para politikası uygulaması çerçevesinde, mer... devamını oku

Açık Pozisyon: 1- (Short Position) Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzer... devamını oku

Açık Ticaret Sistemi: Ülkelerin birbirlerinin piyasalarına adil olarak ve ayırımcılık gözetilmede... devamını oku

Adi Hisse Senedi: Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahiplerine eşit h... devamını oku

Ağırlıklı Ortalama Fiyat: Bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden hisse se... devamını oku

Akreditif: 1- İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların ... devamını oku

Aktarım Mekanizması: Para politikası araçlarına yönelik alınan kararların çeşitli kanallarla top... devamını oku

Aktif: Bir işletmenin, firmanın sahip olduğu varlık.... devamını oku

Aktif Pasif Yönetimi: Banka bilançosundaki aktif ve pasif kalemler ile bilanço dışı kalemlerin dü... devamını oku

Alacağın Temliki: Bir alacağın alacaklı tarafından bir başka kişiye devredilmesi.... devamını oku

Alım Gücü: Belirli bir miktar para ile alınabilecek mal ve hizmet miktarı.... devamını oku

Alım Opsiyonu: (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe ka... devamını oku

Alım Satıma Aracılık: Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ... devamını oku

Alış - Satış Farkı (Spread): İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı if... devamını oku

Alış (Bid): Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıym... devamını oku

Alış Fiyatı: 1-Bir para birimi için alım yapılabilmesi amacıyla sunulan fiyat. 2-Piya... devamını oku

Alivre Satışlar: Belirli nitelikte ve miktarda malın belirli bir fiyattan belirli bir tariht... devamını oku

Alternatif Dağıtım Kanalları(ADK): Bankacılık işlemleri için şubeler dışında kullanılan, ATM ve internet gibi ... devamını oku

Altın Rezervi: Merkez bankasında veya devlet hazinesinde kur istikrarı için külçe ya da ma... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Ekonomi, Bankacılık Terimleri Sözlüğünde 794 Terim Kayıtlı.