Ekonomi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Ekonomi nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Ekonomi

Kaynakların, gereksinimleri karşılamada akılcı kullanımı.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Ekonomi

1. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Maddi kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmamıza yardımcı olur.

2. Üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, değişim ve bölüşüm ile ilgili etkinliklerin bütünü ile bu etkinlikleri inceleyen bir bilim dalıdır.

3. Tarım, ticaret, sanayi, hayvancılık, bankacılık, turizm, pazarlama vb işlerin genel adı.
"Dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ekonomik bağımsızlık demektir."

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Tarih Terimi Olarak Ekonomi

Bir insan topluluğunun ya da bir ülkenin, yaşayabilmek için üretme ve bunları bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerden doğan ilişkilerin tümüne verilen ad.

Tarih Terimleri Sözlüğü (1857)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Ekonomi

İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bir bilimdir.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Trafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Ekonomi

İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat.

Trafik ve İlk Yardım Terimleri Sözlüğü (506)


Ziraat (Tarım) Terimi Olarak Ekonomi

İnsanların ve toplumların para kullanarak veya para kullanmadan zaman içinde çeşitli mallar üretmek ve bunları bu gün ve gelecekte tüketmek üzere, toplumdaki bireyler ya da gruplar arasında bölüştürmek için, sınırsız ihtiyaçlar karşısında kıt üretim kaynakları kullanma konusundaki tercihleri inceleyen bilim dalıdır.

Ziraat (Tarım) Terimleri Sözlüğü (706)


İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Ekonomi

Bir toplumun, bir ülkenin üretim, dağıtım, tüketim işlerinin tümü.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü (706)


Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Ekonomi

İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimleri ve bu faaliyetlerden doğan ilişkiler bütünü.

Turizm ve Otelcilik Terimleri Sözlüğü (1640)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Ekonomi terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Ekonomi terimi hakkındaki yorumlar

Ekonomi hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Ekonomi ile ilgili benzer terimler:

Dünya Turizm Örgütü: Turizmin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla kurulan, Birleşmiş Milletlere bağlı bir uzmanlık kuruluşu.

Döviz: Yabancı ülkelerin parası.

Bütçe: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderleri tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge.

Refah: Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama.