Açıklamalı Türkçe Elektrik Terimleri Sözlüğü

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current): Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkenler ... devamını oku

Abone (Müşteri): TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebeke ad... devamını oku

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri: a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdir)... devamını oku

Açık Devre: Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu devre... devamını oku

Akarsu Santralı: Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik santral ... devamını oku

Akım Trafosu: Akımı belli bir oran dahilinde değiştirip yüksek gerilim devresinden izole ... devamını oku

Aktif Enerji: Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile ifad... devamını oku

Aktif Güç: Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimi i... devamını oku

Aktif Hasılat: Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)... devamını oku

Al: Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzerinde... devamını oku

Alçak Gerilim (AG): Aboneleri beslemek üzere yüksek gerilim'den alçak gerilime indirilen gerili... devamını oku

Alıcı (Almaç): Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.... devamını oku

Alınabilir Güç: (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın, her... devamını oku

Alışılagelmiş Çalışma Akımı: (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzeninin, a... devamını oku

Alternatif Akım (AC): Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.... devamını oku

Ana Kolon Hattı: Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk dağıtı... devamını oku

Anahtar (Şalter): Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.... devamını oku

Anerji: Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen ... devamını oku

Ani Puant: Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en bü... devamını oku

Anma Gerilim: (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümünün t... devamını oku

Arıza Süresi: Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletme dı... devamını oku

Aşırı Akım (Overcurrent): Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım... devamını oku

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit): Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.... devamını oku

Aydınlatma Kullanımı: Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Not 1 : ... devamını oku

Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.... devamını oku

Ayırma (İsolation): Tesisatın tamamından veya belirli bir bölümünden güvenlik amacı ile, tesisa... devamını oku

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ): Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satan, Ka... devamını oku

Bağımsız Üretici: (a) Kurulduğu yerdeki sistemin kapladığı bölgede elektrik iletimi veya dağı... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Elektrik Terimleri Sözlüğünde 401 Terim Kayıtlı.