Elektron bulutu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Elektron bulutu nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fizik Terimi Olarak Elektron bulutu

Elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeye elektron bulutu denir.

Fizik Terimleri Sözlüğü (571)


Elektron bulutu terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Elektron bulutu terimi hakkındaki yorumlar

Elektron bulutu hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Elektron bulutu ile ilgili benzer terimler:

Saçak Genişliği: Art arda gelen iki karanlık ya da aydınlık saçak arasındaki uzaklığa saçak genişliği denir.

Yıkıcı (Sönümleyici) Girişim: Farklı kaynaklardan çıkan dalgaların, belirli bir uzaklıktaki ekran üzerinde dalga tepeleri ve dalga çukurları üst üste gelerek maksimum genlikteki noktalar oluşturmasına yapıcı girişim denir.
Dalga tepeleri ile dalga çukurlarının üst üste gelerek minimum genlikli noktaları oluşturmasına da yıkıcı ya da sönümleyici girişim denilmektedir.

Yapıcı Girişim: Farklı kaynaklardan çıkan dalgaların, belirli bir uzaklıktaki ekran üzerinde dalga tepeleri ve dalga çukurları üst üste gelerek maksimum genlikteki noktalar oluşturmasına yapıcı girişim denir.

Yay Sabiti: Bir yaya uygulanan kuvvet, yayın x kadar uzamasına neden olur. Yay, esnekliğini koruduğu süre içinde kuvvet arttıkça uzama miktarı da artar. Kuvvetin uzama miktarına oranı sabittir.
Bu sabite yay sabiti denir. Uygulanan kuvvet F, uzama miktarı x, yay sabiti k ise;
F = k · x matematiksel modeli ile ifade edilen bu yasaya Hooke (Huk) Yasası denir.