Açıklamalı Türkçe Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğü

Açık anahtar: Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcını... devamını oku

Açık anahtar altyapısı-AAA: Bilgi iletişiminde açık anahtarlı kriptografinin yaygın ve güvenli olarak k... devamını oku

Açık anahtarlı kriptografi: Her kullanıcıya, sürekli kullanım için biri açık diğeri gizli iki anahtarın... devamını oku

Açık bilgisayar ağı: İsteyen herhangi bir bilgisayar kullanıcısının bağlanabileceği ve diğer kiş... devamını oku

Anahtar: Şifreleme ve şifre çözme sırasında kullanılan sayı dizisi. (key)... devamını oku

Anahtar Kelime: Sitenin veya siteye ait sayfaların içeriğine dair kullanıcılara ve arama mo... devamını oku

Anahtar üretimi: Açık anahtarlı kriptografide, her kullanıcının açık/gizli anahtar çiftinin,... devamını oku

Anahtar yönetimi: Açık anahtarlı kriptografide her kullanıcıya farklı anahtar çiftleri verilm... devamını oku

Anahtarı bulan kurum-ABK: Yasal erişime yardımcı olmak amacıyla kurulan ve yargının gerektirdiği duru... devamını oku

Arama Motoru: İnternet sitelerini arşivleyerek, kullanıcıların aradıkları konulardaki sit... devamını oku

Basit bölüm: Hiçbir sınıflandırmaya ihtiyacı olmayan bölüm. (Anlamı sabit ve açık olan b... devamını oku

Basit veri elemanı: Tek bir değer taşıyan veri elemanı. (Simple data element)... devamını oku

Bilgi bütünlüğü: Bilginin saklanması veya açık/kapalı iletişim ağlarından iletimi sırasında ... devamını oku

Bilgi güvenliği: Bilginin, i) kime ait olduğu belirlenmiş, ii) bütünlüğü korunarak, ve iii) ... devamını oku

Bölüm adı: Doğal dilde bir ya da daha çok sözcük ile veri bölümü kavramının tanımlanma... devamını oku

Bölüm kodu: Bölüm rehberinde tanımlandığı şekilde, her bölümü tek olarak gösteren kod.(... devamını oku

Bölüm rehberi: Tanımlandırılmış, isimlendirilmiş bölümler listesi. (Segment directory)... devamını oku

Çift anahtarlı kriptografi: Açık anahtarlı kriptografi veya asimetrik kriptografi. (double key cryptogr... devamını oku

Dijital ticaret: Dijital ticaret, elektronik ticaret ve e-ticaret ile aynı anlama gelmektedi... devamını oku

Doküman: Bir verinin üzerine kayıt edildiği, insan ya da makine tarafından okunabile... devamını oku

Elektronik kimlik belgesi-EKB: Onay kurumunun hazırladığı ve sayısal olarak imzaladığı, hangi açık anahtar... devamını oku

Elektronik Veri Değişimi: Standart bir yapıda bilgisayardan bilgisayara veri (ticari) transferi. (Ele... devamını oku

Elektronik veri değişimi-EVD: Standart bir formda yazılmış olan bilgilerin bilgisayarlar arasında aktarım... devamını oku

Erişim: Herhangi bir sistemi kullanmaya başlama, örneğin bir elektronik ticaret sis... devamını oku

EVD kurumu: Bir ülkede EVD kullanımını düzenleyen kuruluş, örneğin, ABD'deki EDIA, Avus... devamını oku

EVD servis sunucusu: Bir EVD servisinin merkezinde olan bilgisayar sistemi. (EDI server)... devamını oku

Gizli -özel, kişisel- anahtar: Açık anahtarlı kriptografi kullanan bir kullanıcının, kendisine ait olan ik... devamını oku

Gizlilik: İletişim kuran iki taraf arasındaki yazışmaların üçüncü kişilerden gizli tu... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Elektronik Ticaret Terimleri Sözlüğünde 61 Terim Kayıtlı.