Açıklamalı Türkçe Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 392 Açıklamalı Emlak ve Gayrimenkul Terimi Listelendi.

Harç:492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işlemlerinden,...devamını oku

Plan:Belli bir yerin bir ölçekte kuşbakışı çizimidir....devamını oku

Rücu:Geri dönme. Bağışta rücu şartı: Bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ...devamını oku

Ölçek:Bir harita veya çizimde görülen uzunluklarla bunların imlediği gerçek uzunlu...devamını oku

Dönüm:Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 metrekare....devamını oku

Kroki:Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekild...devamını oku

Parsel:1. Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasıdır. Bu harita kadastro ...devamını oku

Arsa:Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan pla...devamını oku

Mera:Bir veya birkaç köy veya beldenin hayvanlarını otlatmaları veya otundan yara...devamını oku

Altyapı:Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanali...devamını oku

Hak:Hukukun insanlara tanıdığı, kullanılması hak sahibinin isteğine bağlı bir ye...devamını oku

Bakiye:Kalan. Bir alacaktan geriye kalan miktar....devamını oku

Mülkiyet:Medeni Kanun, taşınır ve taşınmaz eşyayı niteliklerine uygun bir mülkiyet dü...devamını oku

Ada:ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi...devamını oku

Restorasyon:Aslını bozmadan onarma....devamını oku

Müştemilat:Taşınmazın kullanımını kolaylaştıran ek tesis....devamını oku

Taksim:Taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Mirasçılar a...devamını oku

Kat Maliki:Kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişi....devamını oku

Cephe:Bir binanın yüzlerinden her biri, özellikle ön yüz....devamını oku

Gayrimenkul:Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sa...devamını oku

Vakıf:Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yeterli mal veya hakları belirli ve sür...devamını oku

Ayni Haklar:Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenle...devamını oku

Kontrol:Kadastro çalışmaları hukuki ve teknik açıdan tasarruf ve fen kontrol elemanl...devamını oku

İhtiyati Haciz:İhtiyati hacze mahkeme tarafından karar verilir (İİK.258). Bu mahkeme kararı...devamını oku

Bila:"siz, sız" şeklindeki olumsuzluk ekidir. Bila faiz: faizsiz, Bila bedel: ...devamını oku

Nizam:Binaların yan yana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası...devamını oku

Temsil:Bir gerçek veya tüzel kişinin adına başkalarınca işlem yapılabilmesi için ka...devamını oku

Tüzel Kişi:Gerçek kişi olan insanlar gibi maddi bir varlığı olmamasına rağmen hukukun k...devamını oku

Diğer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde 392 Terim Kayıtlı.