Açıklamalı Türkçe Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğü

Ada: ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gib... devamını oku

Ahz-u Kabza: "Bedeli tahsil etmeye" demektir. Daha çok vekâletnamelerde geçer, satış bed... devamını oku

Aile Konutu: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanu... devamını oku

Aile Konutu Şerhi: Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanu... devamını oku

Aile Yurdu: Bir kimsenin bir evi veya tarıma veya sanayiye elverişli taşınmazları eklen... devamını oku

Akar: Kiraya verilerek gelir sağlayan mülk.... devamını oku

Akit: Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemi... devamını oku

Akitli İşlemler: Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Satış... devamını oku

Akitsiz İşlemler: Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve dev... devamını oku

Aleniyet: Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi dem... devamını oku

Altyapı: Mesken, iş veya diğer amaçlı kullanılan bina ve bölgeleri destekleyen kanal... devamını oku

Ana Siciller: Ana siciller tapu sicilinin asli unsurlarıdır ve şunlardan oluşur: a) ta... devamını oku

Anahtar Teslim: Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütün... devamını oku

Antre: Bir binanın veya apartman dairesinin ilk girilen bölümü, giriş.... devamını oku

Aplikasyon (Yer Gösterme): Kadastro paftalarındaki parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilme... devamını oku

Apostille: 5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkil... devamını oku

Arazi: Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş, yatay ve düşey sınırları bulunan... devamını oku

Arsa: Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan pl... devamını oku

Arsa Payı: Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme ... devamını oku

Askeri Güvenlik Bölgesi: Kamu ve özel kuruluşların çevresinde Bakanlar Kurulunca tesis edilen alanla... devamını oku

Askeri Yasak Bölge: Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çe... devamını oku

Ayni Haklar: Kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyetini sağlayan ve bu nedenl... devamını oku

Ayni Sermaye Taahhüdü: Bir taşınmaz malın mülkiyetinin veya ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan ... devamını oku

Azil: Vekâletnamedeki vekilin ve yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sona e... devamını oku

Bağımsız Bölüm: 1. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş yerlerde ana gayrimenkulün ayrı... devamını oku

Bağımsız Ve Sürekli Haklar: Başkasına devri ve mirasçılara intikali yasak veya izne tabi olmayan, en az... devamını oku

Bağışlama Vaadi: Bağışlama vaadi ilerideki bir tarihte bir malı bağışlamayı taahhüt niteliği... devamını oku

Bahçekent: Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış,... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Emlak ve Gayrimenkul Terimleri Sözlüğünde 394 Terim Kayıtlı.