Evren Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Evren nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Evren

Bütün gök cisimleri ile bunlar arasındaki boşluğu da kapsayan sınırsız mekan.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Evren

Bulguları genellemek istediğimiz birimlerin tamamı.

Sosyal Bilgiler Terimleri Sözlüğü (1105)


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Evren

1-Gök varlıklarının bütünü, kâinat.

2-Düzenli ve uyumlu bir bütün olarak düşünülen bütün varlıklar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü (1529)


Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Evren

Bir değişkenin alabileceği tüm değerler kümesi.

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü (1071)


Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Evren

Yerküre de dâhil olmak üzere, bütün yıldızları, gök adaları, kümeleri, gaz ve bulutları içine alan maddeyle dolu uzayın bütünü.

Uzay ve Astronomi Terimleri Sözlüğü (540)


Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Evren

1. Var olan şeylerin insan zekâsıyla kavranabilen bütünü ve özellikle gök varlıklarının tümü.

2. Sayılama bakımından gözlenebilir durumda olan ve birtakım ortak özellikler taşıyan birey ya da nesnelerden oluşan kümeye verilen ad.

Eğitim-Öğretim Terimleri Sözlüğü (552)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Evren terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Evren terimi hakkındaki yorumlar

Evren hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Evren ile ilgili benzer terimler:

Yerinden Yönetim: Eğitim programlarını yerel gereksinmelere uydurmada yerel orunlara, okul yöneticilerine ve öğretmenlere özgürlük tanıyan yönetim biçimi.

Ölçünlü Sapma: Bir dizi puanın, değişkenliğini ya da yayılışını gösteren ölçü.

Demokratik Eğitim: 1. Amacı, programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı temel ilkelere göre saptanan eğitim.

2. Öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer ve önem veren eğitim.

Deney: 1. Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağıntıları ve yasaları üzerinde bilgi edinmek; varsayım olarak benimsenen bilim yasalarının doğruluğunu göstermek; belli bir doğa olayını, etmenleri denetim altında tutarak, sınıf ya da deney odasında öğrencilere göstermek için yapılan planlı deneme ya da sınama işi.

2. Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan eylem ya da işlem.