Fagositoz Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Fagositoz nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Fagositoz

Hücrenin yalancı ayaklar çıkararak katı maddeleri hücre içine alması.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Fen Bilimleri Terimi Olarak Fagositoz

Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Biyoloji Terimi Olarak Fagositoz

1. Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.

2. Bazı tek hücrelilerde sitoplazma içerisine uzanan tüpsü yapı.

3. Mikroorganizmaların, diğer hücrelerin ve yabancı taneciklerin akyuvar gibi bir hücre tarafından yutulması.

4. Ökaryot yapıya sahip bazı bir hücrelilerde ve bazı hayvansal hücrelerde büyük moleküllü katı (besinlerin veya yok edilecek yabancı) maddelerin, yalancı ayaklar yardımıyla hücre zarından koful oluşturarak hücre içerisine alması.

5. Büyük parçacıkların (besinlerin veya yok edilecek olan yabancı maddelerin), yalancı ayaklar yardımıyla hücre içerisine alınması.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü (2076)


Sağlık-Tıp Terimi Olarak Fagositoz

Yabancı bir partikülün nötrofil tarafından etkisi hale getirilmesindeki en önemli aşamadır. Sırasıyla partikülün nötrofile tutunması, hücre içine alınması, fagositik vakuol (fagozom) oluşması ve degranülasyon kademelerinden oluşur.

Sağlık-Tıp Terimleri Sözlüğü (1477)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Fagositoz terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Fagositoz terimi hakkındaki yorumlar

Fagositoz hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Fagositoz ile ilgili benzer terimler:

Facet: Küçük düz yüzey

Fab Sınıflaması: FAB terimi French-American-British sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Akut lenfoblastik lösemi (ALL) ve akut myeloblastik lösemide (AML) neoplastik hücrelerin morfolojik özelliklerine göre yapılan bir sınıflama sistemidir. FAB sınıflaması için wright boyaması, sitokimyasal boyalar ve bazı durumlarda (ör: AML - M7) elektron mikroskopla platelet peroksidaz pozitifliğinin gösterilmesinden de yararlanılır. FAB'a göre ALL olguları 3, AML olguları 7 kategoriye ayrılır. Hücre morfolojisine göre yapılmış bir sınıflama olmakla birlikte her grubun klinik davranışı, hatta tedaviye yanıtları farklıdır. Bu sınıflamanın doğru yapılabilmesi için periferik kan örnekleri ile karar verilmesi yeterli değildir, mutlaka kemik iliği yayması incelenmelidir.

Fab Fragmanı: Immünglobulin molekülünde bulunan, antijen bağlayan fragman.

Fabulist: Asılsız şeyler anlatan kişi.