Açıklamalı Türkçe Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1071 Açıklamalı Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Listelendi.

Karakter:Kişiliğin, topluma ve toplumsal değer yargılarına, toplumun da bireye verilm...devamını oku

Karakter:Karakter genelde kişilikle karıştırılır fakat kişiliğin bir parçasıdır. Kara...devamını oku

Estetik:1- Sanattaki ve doğadaki güzeli kendisine konu alan, estetik değeri tartışma...devamını oku

Tür:Cinsin altında sıralanan şeylerdir. Gerçeklikleri farklı olan şeylere "bunla...devamını oku

Külliye:Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, ki...devamını oku

Anayasa:Devletin temel yapısını, biçimini, örgütünü, bu örgütün işleyiş kurallarını,...devamını oku

Veri:Bilinen, dayanak. Done....devamını oku

Hukuk:Bireylerin birbirleriyle ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen ve devle...devamını oku

Form:1- Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. 2- Bir öne...devamını oku

Jeoloji:Dünyanın fiziksel yapısı, faaliyeti ve tarihi ile uğraşan bilim dalı....devamını oku

Perde:İşitsel uyarıcılardaki frekansların tizlik-peslik boyutunda algılanması....devamını oku

Süreç:Olayların zaman içinde belli bir gelişme göstererek sürüp gitmesi....devamını oku

Üretim:Mal ve hizmetlerin fayda sağlamak amacı ile biçiminin, yerinin ve adedinin d...devamını oku

Empati:Kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duyg...devamını oku

Değer:1. İnsanların bir mala ya da hizmete yükledikleri öneme değer denir. 2. İ...devamını oku

İletişim:En az iki kişi arasındaki karşılıklı düşünce ve bilgi alışverişi....devamını oku

Evren:Bir değişkenin alabileceği tüm değerler kümesi....devamını oku

Kâr:Üretim sürecine teşebbüs etmiş olan girişimcinin, üretimden elde ettiği geli...devamını oku

Gözlem:Olayları kendiliğinden oluşan oluşum biçimleri içinde amaçlı ve sistemli ola...devamını oku

Yasa:1- Bireylerin toplum içindeki eylem ve davranışlarını düzenleyen yazılı huku...devamını oku

Nitelik:Özellik, bir şeyin nasıl olduğunu belirten durum. Bir önermenin olumlu ya da...devamını oku

Terim:Bir kavramın dil ile ifadesi....devamını oku

Tüketim:Mal ve hizmetlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanılmasıdır. Tüketim,...devamını oku

Olgu:1- Deney ve gözlem konusu olan olaylar. Ör: Yağmurun yağması, suyun kaynamas...devamını oku

Olgu:Gözlemlenebilir veya ölçülebilir şeylerin genel ifadesi. Örneğin yağmur bir ...devamını oku

Kültür:1- İnsanlığın maddi ve manevi anlamda yapıp ettiği her şeye kültür denir. ...devamını oku

İstikrar:Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık....devamını oku

Tasavvuf:Tasavvuf, insanın sezgi yoluyla, ibadet yoluyla kendinden geçerek Allah'a er...devamını oku

Diğer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde 1071 Terim Kayıtlı.