Açıklamalı Türkçe Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1071 Açıklamalı Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Listelendi.

Olgu: Gözlemlenebilir veya ölçülebilir şeylerin genel ifadesi. Örneğin yağmur bir ... devamını oku
Çevre: Canlı davranışlarını etkileyen ve kalıtımsal olmayan bütün etkenleri, uyarıc... devamını oku
Tasavvuf: Tasavvuf, insanın sezgi yoluyla, ibadet yoluyla kendinden geçerek Allah'a er... devamını oku
Ekonomi: İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, bölüşüldüğ... devamını oku
Temrin: Tekrarlamak. Kısa süreli bellekte kalımını sağlamak üzere, bilgiler tekrarla... devamını oku
Ceza: Bir davranıştan sonra verildiğinde o davranışı bastıran, hoş olmayan/itici u... devamını oku
Sistem: Belirli bir ilkeye göre düzenlenmiş bütün. Kendi içine kapalı, düzenli, b... devamını oku
İnkılap: Tüm kurumları ya da bazı kurumları eskimiş olan bir düzenin yerine, yeni bir... devamını oku
Kalite: Bir malın ihtiyacı gideren mallara göre daha kullanışlı olmasıdır.... devamını oku
Kamu: Bir ülkedeki halkın bütünü, halk.... devamını oku
Otorite: 1-Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, sult... devamını oku
Statik: Duruk. Gelişme, ilerleme göstermeyen.... devamını oku
İstihdam: Bir görevde, bir işte kullanma.... devamını oku
Teknoloji: Üretim araçlarının gücünü ve etkinliğini artırmak için bilimsel buluşların a... devamını oku
Bilim: Olaylar arasındaki değişmez genel ilkeleri ortaya koyan, birtakım yöntemlerl... devamını oku
Anatomi: 1- İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgi... devamını oku
Ayet: Kur'an-ı Kerim'de sureleri meydana getiren uzun veya kısa vahiy ifadelerine ... devamını oku
Tüketim: Mal ve hizmetlerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullanılmasıdır. Tüketim,... devamını oku
Nicelik: Herhangi bir şeyin ölçülebilir, ve hesaplanabilir olan sayısal yanı. Bir öne... devamını oku
Kavram: 1- Herhangi bir tür nesne ya da belli bir tür olayın ortak özelliklerinin bi... devamını oku
Kategori: 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tam... devamını oku
Sistemlilik: Belli bir yöntem-yol ile elde edilmiş olma (Örn bilimsel felsefi, dini bilgi... devamını oku
Nizam: Kural. Düzen, tertip, sıra. Kanun.... devamını oku
Fon: Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da ... devamını oku
Epoke: Yunanca kökenli EPOKE kelimesini Husserl, araştırma esnasında, fenomene iliş... devamını oku
Stres: Organizmanın uyumunu bozan her türlü dış ve iç etkiye stres denir.... devamını oku
İstikrar: Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık.... devamını oku
Demokrasi: Halkın doğrudan ya da seçtiği temsilcileri aracılığı ile kendini yönettiği y... devamını oku

Diğer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri Sözlüğünde 1071 Terim Kayıtlı.