Açıklamalı Türkçe Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1654 Açıklamalı Fen Bilimleri Terimi Listelendi.

Karakter:Canlıların sahip olduğu saç rengi, göz rengi, tohum rengi, kan grubu gibi he...devamını oku

Estetik:Güzellik ve hoşluğu ifade eden....devamını oku

Enzim:Hücrelerde gerçekleşen kimyasal olayları hızlandırmak için görev yapan prote...devamını oku

Enzim:Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, prote...devamını oku

Grup:Periyodik çizelgede benzer özelliklere sahip elementlerin bulunduğu,dikey sü...devamını oku

Populasyon:Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluk....devamını oku

Popülasyon:1. Belirli bir bölgede yaşayan, aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluk....devamını oku

Galeri:Yer altı yolu....devamını oku

Tür:Birbirleriyle eşleştiklerinde kendilerine benzer ve üreme yeteneği olan canl...devamını oku

Protein:1- Canlı hücrelerinin temel yapısını oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen...devamını oku

Işıma:1. Işın veya tanecik yayımı. 2. Radyasyon. 3. Isının tanecikler olmada...devamını oku

Rizoid:Çiçeksiz bitkileri toprağa bağlayan uzantılar....devamını oku

Veri:Belirli amaçlar için, araştırmalar sonucunda toplanan bilgi....devamını oku

Ayıraç:1. Bir maddeyi diğer bir maddeden ayırt etmemize yarayan, ayırt ettiğimiz ma...devamını oku

Baz:Kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştüren ve sudaki çözeltilerinde hidroks...devamını oku

Islah:Bitki yada hayvanlarda türün iyileştirilmesi işlemi....devamını oku

Ekoloji:Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dal...devamını oku

Ekoloji:Organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. E...devamını oku

Nişasta:Bitkilerde fotosentez sonucu depo maddesi olarak üretilen karbonhidrat....devamını oku

Nişasta:Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarit...devamını oku

Jeoloji:Yer Bilimi...devamını oku

Perde:Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için pencere veya bir açıklığın ...devamını oku

Bakteri:1. Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara y...devamını oku

Süreç:Belirli bir hedefe ulaşmak için yürütülen işlemler dizisi....devamını oku

Diyafram:Memelilerde,akciğerlerde gaz alışverişini kolaylaştıran,göğüs ve karın boşlu...devamını oku

Ağız:Sindim sisteminin ilk bölümünü meydana getiren ağız, beslenme, solunum ve ko...devamını oku

Difüzyon:Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan az yoğun ortama hareke...devamını oku

İş:Kuvvetin etkisiyle cismin hareket etmesi, yol alması....devamını oku

Diğer Fen Bilimleri Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde 1654 Terim Kayıtlı.