Açıklamalı Türkçe Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1654 Açıklamalı Fen Bilimleri Terimi Listelendi.

Kalori: 1 gram suyun sıcaklığını 14,5° C den 15,5° C ye arttıran ısı miktarı.... devamını oku
İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına ... devamını oku
Süreç: Belirli bir hedefe ulaşmak için yürütülen işlemler dizisi.... devamını oku
Laktoz: Sütte bulunan ve sütün buharlaşmasıyla kristal halde toplanan bir disakkarit... devamını oku
Analiz: Çeşitli maddeleri tanımak, yapılarını anlamak için yapılan işlemlere denir. ... devamını oku
Adenin: Nükleik asitlerin yapısında bulunan çift halkalı organik bir baz. A harfiyle... devamını oku
Bakteri: 1. Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara y... devamını oku
Atık: 1. Üretim, tüketim ve benzeri faaliyetler süresince ortaya çıkan ve çevreyi ... devamını oku
Kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.... devamını oku
Flora: Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü.... devamını oku
Gözlem: Bir nesnenin, olayın ya da bir gerçeğin özelliklerini bilmek amacıyla dikkat... devamını oku
İş: Kuvvetin etkisiyle cismin hareket etmesi, yol alması.... devamını oku
Genotip: Canlının sahip olduğu genlerin toplamı.... devamını oku
Ağız: Sindim sisteminin ilk bölümünü meydana getiren ağız, beslenme, solunum ve ko... devamını oku
Üretici: Ototrof, kendi besinini yapan canlı.... devamını oku
Evren: Bütün gök cisimleri ile bunlar arasındaki boşluğu da kapsayan sınırsız mekan... devamını oku
Absorbsiyon: Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir.... devamını oku
Uzay: Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza.... devamını oku
Çevre: Kısaca, canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiled... devamını oku
Hemoglobin: 1. Alyuvarlarda O2 ve CO2 taşıyan, demir içere... devamını oku
Döllenme: Erkek ve dişi üreme hücreleri, yumurta ve spermin birleşerek çekirdeklerinin... devamını oku
Mercek: İçinden geçen ışığı kıran, cam gibi saydam maddelerden yapılmış küresel yüze... devamını oku
Pas: Metallerin yüzeylerinde oluşan oksit tabakası.... devamını oku
Ekonomi: Kaynakların, gereksinimleri karşılamada akılcı kullanımı.... devamını oku
Yansıma: Işığın aynı ortamda bulunan parlak bir yüzeye çarparak yön değiştirmesidir.&... devamını oku
Glikoz: 1- Özellikle üzüm suyunda bulunan karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan şeke... devamını oku
Sistem: 1. Birlikte çalışan organların bir araya gelmesiyle oluşan birim. Solunum si... devamını oku
Frekans: Bir saniyedeki titreşim sayısı.... devamını oku

Diğer Fen Bilimleri Terimleri

1 [2]3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde 1654 Terim Kayıtlı.