Açıklamalı Türkçe Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 1654 Açıklamalı Fen Bilimleri Terimi Listelendi.

Jeotermal: 1. Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasa... devamını oku
Monoploid: (Haploid) tek (n) sayıda kromozoma sahip hücre.... devamını oku
Denge: Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, ortamdaki uy... devamını oku
Ayrıştırıcı: 1. Bitkilerin, hayvanların atık ve kalıntılarını, salgıladıkları enzimlerle ... devamını oku
Bar: Hava basınç birimi.... devamını oku
Mol: Avagadro sayısı kadar tanecik taşıyan madde.... devamını oku
Nüfus: Bir ülkede, bir bölgede belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam say... devamını oku
Pigment: Hücrelere özgü renk veren madde.... devamını oku
Statik: Hareketli olmayan, belirli bir süre değişmeyen, durağan.... devamını oku
Dominant: Baskın gen.... devamını oku
Bazal Metabolizma: Hayatın devamı için şart olan asgari metabolizma faaliyeti.... devamını oku
Kodon: Özel bir amino asiti şifreleyen üç nukleotitten olşan mRNA üzerindeki birim.... devamını oku
Çap: Uç noktaları dairenin çevresi üzerinde bulunan ve çemberin merkezinden geçen... devamını oku
Beslenme: Sağlıklı yaşamak için gerekli olan besin maddelerinin vücuda alınmasıdır.... devamını oku
Toksin: Mikropların oluşturduğu zehir.... devamını oku
Eklem: Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer.... devamını oku
Eklem: 1. İskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirne eklendi... devamını oku
Rekombinasyon: Mevcut genlerin yeni genotipleri oluşturacak şekilde bir araya gelmesi.... devamını oku
Megaspor: Bazı deniz bitkilerinin üreme bölgelerinde meydana gelen, büyük sporlara ver... devamını oku
Teknoloji: Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve ale... devamını oku
Anatomi: İnsan, hayvan ve bitkilerin yapılarını, dokularının, organların fonksiyonlar... devamını oku
Nükleer enerji: Çekirdek reaksiyonları sonucu açığa çıkan enerji.... devamını oku
Erozyon: 1- Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın verimli tabakasının bulunduğu yerde... devamını oku
Rasathane: Gözlemevi.... devamını oku
Endüstri: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını oluşturmak için kullanılan yöntem... devamını oku
Mineral: 1. Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya bi... devamını oku
Hidroliz: Bir molekülün kovalent bağlarının su ile parçalanarak ayrılan kısımların bir... devamını oku
Koordinasyon: Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen ... devamını oku

Diğer Fen Bilimleri Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde 1654 Terim Kayıtlı.