Feul Oil Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Feul Oil nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Elektrik Terimi Olarak Feul Oil

Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan hidro karbon karışımlarıdır. Viskoziteleri kullanım alanlarına göre değişir. Bileşimi ve özellikleri ulusal standartlara bağlıdır.

Elektrik Terimleri Sözlüğü

Paylaş tweet facebook

Feul Oil terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.

Feul Oil ile ilgili benzer terimler:

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de dahil olmak üzere... devamını oku

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'inden azını diğer sisteml... devamını oku

Tarife Ölçümleri : Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da bu noktalardan ... devamını oku

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, Doğal Gaz, Rüzgar, Ge... devamını oku

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanının bir bölümü ol... devamını oku

İkincil Enerji Girdisi : İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.... devamını oku

Nakil Fazlası Enerji : Sözleşmelerle düzenlenen esaslar çerçevesinde nakil edilen nokta ile alınan noktalardaki öl... devamını oku

Yararlanma Süresi : Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.... devamını oku