Açıklamalı Türkçe Fizik Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 571 Açıklamalı Fizik Terimi Listelendi.

Madde: Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.... devamını oku
Metre: SI birim sisteminde uzunluk, 39.37 inch e veya 1.094 yard a eşittir.... devamını oku
Yük: Birbirleri ile elektriksel etkileşmeyi sağlayan nicelik.... devamını oku
Yörünge: Hareketli bir cismin, maddenin, noktanın izlediği veya çizdiği yol.... devamını oku
Dalga Katarı: Dalga kaynakları etrafında çizilen gri çizgiler dalga tepelerini, kesikli çi... devamını oku
İyon: Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş atom veya atom grubundan o... devamını oku
Atmosfer: Yer'i veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası.... devamını oku
Eylem: Değişikliğe neden olacak davranış.... devamını oku
Gezegen: Güneş çevresinde dolanan ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ort... devamını oku
Çekirdek: 1-Proton ve nötronların bulunduğu atomun merkezi. 2-Bir hücrenin merkezini ... devamını oku
Termometre: Sıcaklık ölçmek için kullanılan alettir.... devamını oku
Katot: Negatif elektrot, eksi uç.... devamını oku
Gama ışını: Radyoaktif ısınımın yüksek enerjili ışık seklinde yayınlanması. oluşan çekir... devamını oku
Elektron: 1-Atomun temel parçacığı, bir leptondur. 2-Atomun yapısında bulunan ve n... devamını oku
Gama ışını: Radyoaktif ışınımın yüksek enerjili ışık şeklinde yayınlanması. Oluşan çekir... devamını oku
Hareket: Seçilen başlangıç noktasına göre zamanla yer değiştirme eylemi.... devamını oku
Eylemsizlik: 1. Bir cismin hızında meydana gelebilecek değişmeye direnme eğilimine o cism... devamını oku
Vektör: büyüklüğü ve doğrultusu olan bir nicelik... devamını oku
Proton: Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan tanecik.... devamını oku
Ölçme: Bir büyüklüğü kendi cinsinden birim seçilen bir büyüklükle karşılaştırmak.... devamını oku
Akım Şiddeti: Bir elektrik devresinin birim kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı.... devamını oku
Minimum: En küçük, en az, en alçak.... devamını oku
Dinamo: 1-Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet. 2-Mekanik enerji yol... devamını oku
Boyut: Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultuda... devamını oku
Dizi: Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili n... devamını oku
Üreteç: Çeşitli enerjileri (mekanik, kimyasal vb.) elektrik enerjisine dönüştüren dü... devamını oku
Yüzey Gerilimi: 1. Yüzeydeki sıvı moleküllerinden, sıvı ile ortam arasındaki ara yüzeye çakı... devamını oku
Akım: Elektrik yüklerinin belirli bir yönde akışı.... devamını oku

Diğer Fizik Terimleri

1 2 [3]4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Fizik Terimleri Sözlüğünde 571 Terim Kayıtlı.