Açıklamalı Türkçe Fizik Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 571 Açıklamalı Fizik Terimi Listelendi.

Akım: Elektrik yüklerinin belirli bir yönde akışı.... devamını oku
Yoğunluk: Malzemelerin, kütlelerinin hacmine oranını veren bir tür özelliği.... devamını oku
Bileşen: Bileşke oluşturan vektörlerden her biri.... devamını oku
Ordinat: Koordinat sisteminde düşey eksen.... devamını oku
Fisyon: Ağır çekirdeklerin nötronla bombardıman sonucu birbirine yakın iki çekirdeğe... devamını oku
Fotometre: Işık şiddeti bilinen bir kaynak yardımıyla, ışık şiddeti bilinmeyen bir başk... devamını oku
Nükleon: Proton veya nötronlardan her biri.... devamını oku
Nükleer Reaktör: Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek.... devamını oku
Oran: Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün a... devamını oku
Reosta: Bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini değiştirmeye yarayan düzenek.... devamını oku
Orijin: Koordinat sisteminde başlangıç noktası.... devamını oku
Öteleme: Bir noktanın veya bir cismin, aynı yönde ve mesafede yer değiştirmesidir.... devamını oku
Isı iletimi: atomların veya moleküllerin birbirleri ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan... devamını oku
Isı iletimi: Atomların veya moleküllerin birbirleri ile çarpışması sonucunda ortaya çıkan... devamını oku
Çember: Bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekil.... devamını oku
Metal: Isı ve elektriği iyi ileten, kendine özgü parlaklığı ve elektron verme eğili... devamını oku
Atma: Bir tek dalga, tek başına ilerleyen dalga parçasıdır.... devamını oku
Ayrılma: Dalgalarda yayılma hızının frekansa bağlı olarak değişmesi.... devamını oku
Direnç: Bir nesnenin elektrik akımına karşı koyma özelliği. Sembolü R, Birimi Ohm (... devamını oku
Isı: Fiziksel bir sistemden diğer bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle geçen ene... devamını oku
Kural: Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke.... devamını oku
Elastik: Bir çarpışma veya etkileşme sonucunda kinetik enerjinin korunumudur.... devamını oku
Coulomb: Elektrik yükünün SI(Standart de Internationale) birim sistemindeki değeri 6.... devamını oku
İletken: 1. İçinde elektrik yükünün veya ısının kolayca hareket edebildiği malzemeler... devamını oku
Etkileşim: Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.... devamını oku
Yay Sabiti: Bir yaya uygulanan kuvvet, yayın x kadar uzamasına neden olur. Yay, esnekliğ... devamını oku
Yansıtmalı teleskop: Objektif olarak aynaların kullanıldığı teleskoplar... devamını oku
Fluoresans: Malzemenin morötesi ışığa maruz kalması durumunda görünür ışık yayması olayı... devamını oku

Diğer Fizik Terimleri

İlk Sayfa ... 2 3 [4]5 6 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Fizik Terimleri Sözlüğünde 571 Terim Kayıtlı.