Açıklamalı Türkçe Genetik Terimleri Sözlüğü

Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıts... devamını oku

Adenin: Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni.... devamını oku

Akraba Evliliği: Aralarında kan bağı olan kişiler arasında yapılan evliliklere akraba evlili... devamını oku

Alel: Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazl... devamını oku

Alel Gen: Aynı karaktere etki eden genlerden her birine denir. Alel genler benzer ya ... devamını oku

Aminoasit: Proteinlerin yapı taşıdır. Bir aminoasit, amino grubu (NH2) ... devamını oku

Amniyon Sıvısı: Amniyon sıvısı bebeğin cilt, solunum sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım ... devamını oku

Antijen: Vücuda girişi kendisine karşı antikor oluşmasına sebep olan protein yapısın... devamını oku

Antikodon: tRNA'daki üçlü baz dizilişi.... devamını oku

Antikor: Vücuda giren antijenlere karşı oluşan bağışıklık proteini.... devamını oku

Bağımsız Genler: Farklı karakterlere ait genlerin farklı kromozomlar üzerinde bulunmasına ba... devamını oku

Bağlı Genler: Gelişmiş mikroskoplarla yapılan gözlemler, bir kromozomun üzerinde birden f... devamını oku

Bakteriyel Yapay Kromozom (BAC): DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bi... devamını oku

Balık Pulluluk: Y kromozomunda taşınan bir gen tarafından meydana getirilir. Bu yüzden sade... devamını oku

Baskın Gen: Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış... devamını oku

Biyoteknoloji: Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere ... devamını oku

CDNA: Tamamlayıcı DNA. Haberci RNA şablonundan sentezlenerek elde edilen DNA şekl... devamını oku

Cenin: Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.... devamını oku

Crossing-Over: Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz-I safhasında oluş... devamını oku

CVS (Koryon Villus Materyali): 10-12. haftalarda plasentadan ultrason kontrolü altında biyopsi alınması iş... devamını oku

Çarpma Kuralı: Şansa bağlı iki bağımsız olayın aynı anda gerçekleşme olasılığı, bunların a... devamını oku

Çekinik Gen: Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış... devamını oku

Çok Alellik: Bir popülâsyonda aynı karaktere etki eden ikiden fazla alelin bulunması dur... devamını oku

Çökelme (Aglütinasyon): Birbirleriyle uyumlu olan kan gruplarının bilinmesi kan nakilleri açısından... devamını oku

Delesyon: Sentromer taşımayan bir kromozom parçası hücre bölünmesi sırasında kaybolur... devamını oku

Deoksiribonukleik asit (DNA): Canlılardaki yönetici molekül. Genetik bilgileri içeren ve hücre çekirdeğin... devamını oku

Deoksiribonukleotid: DNA'nın yapıtaşı olan molekül.... devamını oku

Deoksiriboz: C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Gen... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Genetik Terimleri Sözlüğünde 170 Terim Kayıtlı.