Açıklamalı Türkçe Genetik Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 169 Açıklamalı Genetik Terimi Listelendi.

Karakter:1- Canlılarda çeşitliliğe neden olan her bir özelliğe karakter denir. Karakt...devamını oku

Enzim:Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olatlarını başlatan, hızlandıran, prote...devamını oku

Protein:Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri bulunduran teme...devamını oku

Islah:Bitki yada hayvanlarda türün iyileştirilmesi işlemi....devamını oku

Döllenme:Dişi üreme hücresi yumurta ve erkek üreme hücresi spermin birleşmesi olayıdı...devamını oku

Rekombinasyon:Mevcut genlerin yeni genotipleri oluşturacak şekilde bir araya gelmesi....devamını oku

Adaptasyon:Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsa...devamını oku

Adenin:Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni....devamını oku

Fosfodiester Bağı:DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ....devamını oku

Dominant:Baskın gen....devamını oku

Klonlama:Klonlama, temel olarak, herhangi bir şeyin aynısının kopyalanması anlamına g...devamını oku

Mutajen:Radyasyon, ultraviyole, bazı ışınlar (X, gama, beta), nitrik asit, hardal ga...devamını oku

Genotip:Canlıların DNA'sındaki (genler) genetik bilgidir. Canlı bireylerin karakterl...devamını oku

Kodon:Özel bir aminoasiti şifreleyen üç nükleotitten oluşan mRNA üzerindeki birim....devamını oku

Dihibrit:İki karakter bakımından melez olan bireylere verilen ad....devamını oku

Resesif Gen:Resesif Gen: Çekinik genlerdir. Sadece homozigot oldukları durumda etkisini ...devamını oku

Duplikasyon:Parçası kopan bu kromozom bundan sonra belirli genleri taşımayacaktır. Mayoz...devamını oku

Metabolizma:Canlı organizmanın hücreleri içinde meydana gelen ve enzimlerle kontrol edil...devamını oku

Crossing-Over:Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz-I safhasında oluşa...devamını oku

Gen:1- DNA molekülünün ortalama 1500 nükleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özel...devamını oku

Antikodon:tRNA'daki üçlü baz dizilişi....devamını oku

Deoksiriboz:C5H10O4 bileşiminde olan ve DNA'nın yapı birimlerinden biri olan şeker. Gene...devamını oku

Polipeptid:Protein molekülünün yapısında bulunan aminoasit zincirlerinin bir parçası....devamını oku

Replikasyon:DNA'nın kendini eşlemesi....devamını oku

Nükleoprotein:Proteinlerin nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik....devamını oku

Zigot:Döllenmiş yumurta hücresi....devamını oku

Genetik:Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle(nesilden nesile) nasıl aktarı...devamını oku

Melez:Herhangi bir karakter yönünden farklı iki arı dölün çaprazlanması sonucu olu...devamını oku

Diğer Genetik Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Genetik Terimleri Sözlüğünde 169 Terim Kayıtlı.